Home / Industria Mobilei  / WWF-România a lansat o nouă versiune a platformei online Lemn Controlat

WWF-România a lansat o nouă versiune a platformei online Lemn Controlat

Un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale și încurajarea unui management forestier responsabil


Site-ul www.lemncontrolat.ro cuprinde informațiile esențiale pentru ca operatorii din România să evite plasarea pe piața internă a UE a lemnului provenit din exploatări ilegale, păduri virgine sau alte păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate. De asemenea, platforma este utilă tuturor factorilor interesați din sectorul forestier, precum autorități, administratori și proprietari de păduri, ONG-uri, unități de învățământ ș.a. 

Promovarea de practici forestiere cu impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu

 

Site-ul facilitează îndeplinirea obligațiilor impuse de Regulamentul UE 995/2010 (EUTR), printre care și aceea de a acționa cu prudență (“due diligence”) atunci când se introduce pe piață lemn sau produse din lemn; se promovează astfel sistemele credibile Due Diligence (DDS) dezvoltate de terțe părți, precum este cel instituit prin Standardul pentru Lemn Controlat al FSC® (Forest Stewardship Council®). Conceptul de “lemn controlat” abordează problema provenienței lemnului nu numai din perspectiva legalității acestuia, ci și din aceea a conservării biodiversității sau a respectării drepturilor civile și tradiționale, contribuind astfel la promovarea practicilor forestiere responsabile.

 

 

 

 

Ce aduce noul site:

 

–  Hărți interactive (Harta zonelor de risc privind recoltarea ilegală a lemnului și Harta ariilor naturale protejate din România) ce cuprind date spațiale despre: suprafețele din care aprovizionarea cu lemn este interzisă, cum ar fi pădurile virgine, zonele de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și naturale; pădurile în care se aplică un management restrictiv/condiționat în vederea conservării biodiversității și dezvoltarii durabile a comunităților locale care depind de resursele acesteia; zonele cu risc ridicat/scăzut din perspectiva tăierilor ilegale.

 

–  Ghidul EUTR (varianta actualizată 2018) oferă îndrumări și clarificări operatorilor (în special pentru situația în care se plasează lemn din România) privind aplicarea unui DDS în conformitate cu cerințele EUTR; recomandă bune practici pentru aplicarea obligațiilor ce le revin. Infografic privind măsurile de diminuare a riscurilor asociate tăierilor ilegale de lemn din Romania – oferă acces rapid și facil la evaluarea riscurilor si la recomandările pentru reducerea acestora.

 

–  Ghidul PVRC – un document indispensabil în identificarea și protejarea pădurilor care adăpostesc valori ridicate de conservare

 

–  Documente legislative relevante precum și date geospațiale incluse în hărțile interactive afișate, descărcabile.

 

–  Informații utile pentru determinarea riscurilor specifice și a măsurilor de diminuare a riscurilor specifice asociate tăierilor ilegale.


Despre certificarea forestieră 


La nivel mondial, mai mult de 125 de milioane de hectare de pădure sunt certificate conform standardelor FSC, echivalentul a aproximativ 5% dintre pădurile de producție de pe planetă. În România aproximativ 2,6 milioane hectare de pădure sunt certificate FSC.

Pentru informații suplimentare contactați WWF-România: 


Radu Vlad – Coordonator proiecte regionale și program păduri, rvlad@wwfdcp.ro, 0741148124

Șerban Niculescu – Specialist păduri și arii protejate, sniculescu@wwfdcp.ro, 0730098105

Ștefan Văsuțiu – Specialist comunicare, svasutiu@wwfdcp.ro, 0736630705

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT