Home / Focus  / SUMAL 2.0 intră în vigoare la 31 octombrie 2020

SUMAL 2.0 intră în vigoare la 31 octombrie 2020

 

Prin HG 497 din 2020 a fost aprobată operaționalizarea SUMAL, cel mai important instrument în lupta cu tăierile ilegale de pădure. Hotărârea de Guvern a fost aprobată la data de 25 iunie, a fost publicată în Monitorul Oficial – Partea I nr. 570 din 30 iunie 2020 și va intra în vigoare la 31 octombrie 2020.

 

Oficialii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că prin intermediul noului SUMAL se va putea urmări, în timp real, prin coordonate GPS, orice transport de masă lemnoasă din punctul de încărcare până în punctul de descărcare, devenind astfel foarte dificil să mai apară escale ilegale realizate cu același aviz. SUMAL 2.0 obligă și la încărcarea de fotografii, din mai multe unghiuri, ale lemnului încărcat, pentru orice transport din România, precum și însemnarea, în pădure, a parchetelor de masă lemnoasă cu coordonate GPS înainte de a se face tăierea. O altă particularitate a noului SUMAL este aceea că se vor putea vedea zilnic toate volumele de material lemnos din orice depozit din țară. În plus, cantitățile de lemn din depozite vor fi actualizate automat de SUMAL 2.0, fără să mai poată fi făcute uitate alte volume.

 

 

Redăm textul HG 497 din 2020

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, precum și ale art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articolul 1

 

Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Articolul 2

 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri interne și vămi în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

Articolul 3

 

În perioada dintre data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, și data de 31 octombrie 2020, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL 2.0, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Articolul 4

 

Termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se prorogă până la data de 30 octombrie 2020.

 

Articolul 5

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 octombrie 2020, cu excepția prevederilor art. 3, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 6

 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se abrogă.

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT