Home / Industria Mobilei  / SIMEX produce mobilă folosind energia solară

SIMEX produce mobilă folosind energia solară

În premieră pentru România compania SIMEX folosește energie solară în procesul de producție de mobilier. Proiectul „Producția de mobilă SIMEX cu energie verde” este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de energie din România”, prin contractul nr. 2019/ 104280.

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 477.600 euro fără TVA, din care valoarea grantului este de 237.000 euro și contribuția beneficiarului de 240.600 euro. Proiectul se implementează la sediul companiei din Șimleu Silvaniei, Str. Cehei, nr. 100, județul Sălaj. Proiectul a început la data de 6 mai 2020 și se va încheia la 28 februarie 2021.

 

Investiția are un impact pozitiv asupra societății și mediului înconjurător adoptând o nouă abordare în ceea ce privește consumul de energie în cadrul procesului de producție a mobilierului. Obiectivul principal al proiectului îl constituie asigurarea unor resurse alternative de energie din surse regenerabile pentru procesul de producție a mobilierului.

 

Rezultatele așteptate sunt:  

 

  • reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2 (în tone CO2 eq./ an): 364 tone de CO2 eq./ an
  • producția anuală estimată de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice): 520 MWh/ an
  • locuri de muncă nou create

 

 

Beneficiile care rezultă din utilizarea de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) sunt următoarele:

 

  • reducerea poluării aerului si a gazelor cu efect de seră în regiunea de realizare a investiției
  • reducerea consumului de combustibili fosili în cadrul companiei cu cel puțin 24% /an. Prin reducerea consumului de combustibili fosili SIMEX va oferi un exemplu pentru alte companii și va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța utilizării energiilor alternative în procesul lor de producție.

 

 

Pentru detalii suplimentare legate de proiect și implementarea acestuia, accesați www.simex.ro  

 

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT