Home / Industria Mobilei  / Școala profesională trebuie să funcționeze ca o întreprindere

Școala profesională trebuie să funcționeze ca o întreprindere

Specialiștii din industria mobilei din Prahova s-au întâlnit în data de 5 mai pentru a dezbate necesitatea învățământului profesional dual. Întâlnirea a debutat la Colegiul Tehnic Forestier din Municipiul Câmpina, a fost organizată de profesorii Alis Gîrbacea, Ileana Ilie, Anca Luca și moderată de profesoara Daniela Șovăială. Au participat ingineri și profesori de la Colegiul Tehnic Forestier Câmpina, de la Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu” din Ploiești, Școala Specială Plopeni, Școala Specială Nedelea, Școala Profesională Specială Breaza, reprezentanți ai Liceului Tehnic Măneciu, ai Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu”, ai C. T. „Elie Radu” din Ploiești, ai L.T. Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte, dar și conducerea patronatului din industria mobilei, respectiv Aurica Sereny, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România și consilierii Liliana Mihai și Mircea Vlad.

 

DSC05548 DSC05569

 

În calitate de organizatori și moderatori ai dezbaterii, Alis Gîrbacea și Daniela Șovăială au pus în discuție necesitatea adaptării curriculelor de învățământ la cerințele pieței, precum și nevoia de implicare a companiilor producătoare de mobilă în procesele sistemului de învățământ profesional și tehnic.

 

DSC05559

 

Prof. DANIELA ȘOVĂIALĂ, Colegiul Tehnic Forestier Câmpina: „Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, a fost aprobată prin OMEN nr. 3.554 / 29 .03. 2017, după consultarea partenerilor sociali în educație și formare profesională. Cadrele didactice din școala noastră și-au exprimat părerile în această problemă, completând chestionarele primite de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Conducerea instituției noastre ne-a oferit suportul necesar participării la Seminarul ce a avut loc la Facultatea de Ingineria Lemnului pe tema învățământului dual. Întâlnirile cu agenți economici din industria lemnului și cu profesori ce activează în Brașov în școli profesionale duale ne-au familiarizat cu acest nou concept. Concluziile desprinse după seminar sunt că agenții economici din domeniul nostru nu au în acest moment puterea financiară de a susține cu burse profesionale, masă caldă și transport elevii ce ar parcurge timp de 3 ani acest tip de profesionalizare. Învățământul dual este finanțat în acest moment de mari companii germane cu filiale în Brașov și Sibiu. De aceea, sunt necesare investiții în infrastructura școlară, inclusiv în echipamente destinate laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor. Este necesară partajarea costurilor formării tutorilor de practică între operatorii economici și bugetul de stat. Mai mult, este nevoie de un pachet de facilități fiscale pentru operatorii economici implicați în programele de formare în sistem profesional-dual. Facilitățile pentru elevi din partea statului trebuie să conțină: bursa profesională și decontarea integrală de la bugetul de stat a cheltuielilor cu transportul, cazarea și masa la internate pentru elevii din programele de formare în sistem profesional-dual organizate până la nivelul 4 inclusiv.”

 

 

În partea a doua a dezbaterii, profesorii Simona Andrei, Marian Petcu, Gheorghe Năstase și Daniel Tudosiu au explicat câteva metode didactice eficiente în dobândirea competențelor tehnice, respectiv metode de învățare prin explorarea directă/indirectă  a realității și metode de învățare bazate pe acțiune. Ei au concluzionat că educația centrată pe elev și elaborarea curriculum-ului orientat pe competențe sunt compatibile, deoarece pun accentul pe rezultatele proceselor de învățare. Avantajele sunt clare: elevii sunt motivați, profesorii sunt satisfăcuți de munca lor, învățarea este eficientă, se obține o dezvoltare a persoanei în ansamblul ei, este sprijinită integrarea abilităților cheie și se realizează o pregătire mai bună pentru tranziția de la școală la locul de muncă.

 

DSC05591

 

Parcă pentru a demonstra că școala la care învață, respectiv Colegiului Tehnic Forestier Câmpina, este un reper în domeniu, elevul Andrei Daniel Filip, a obținut locul I la OLIMPIADA pe discipline din aria curriculara „TEHNOLOGII ÎN DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN”.

 

DSC05552

 

ANDREl DANIEL FILIP, elev Colegiul Tehnic Forestier Câmpina: „Acest interes pentru prelucrarea lemnului l-am dobândit de la unchiul meu. Încă de mic stăteam pe lângă el când lucra lemnul. Iar din primul an de liceu, de la începerea materiei cu doamna profesoară Daniela Șovăială, mi-am dat seama că aceasta este ceea ce vreau să fac cu adevărat pe viitor. Ultimul concurs la care am participat este Olimpiada Tehnică în domeniul Fabricării produselor din lemn, care a avut loc la Oradea în aprilie 2017. Am susținut două probe, prima a fost de teorie – a trebuit să rezolvăm cerințele pe baza cunoștințelor adunate în toți anii de liceu, iar cea de-a doua probă a constat în rezolvarea cerințelor prin desen tehnic, am desenat vederi, secțiuni și detalii de asamblare a unui corp de mobilă, pentru a determina dimensiunile și modul de asamblare a panourilor. Pe lângă studiile făcute la școală, am participat la cursuri de Leadership, la firma LEMET din Brebu, unde am învățat sa mă cunosc, să comunic cu oamenii din jurul meu, astfel încât sa fiu ascultat, iar cel mai bun lucru este că am înțeles cum să devin lider. Vreau să urmez Facultatea de Ingineria Lemnului de la Brașov, ca să pot deveni un inginer priceput.”

 

DSC05600

 

Pentru a puncta nevoile stringente ale industriei lemnului, legate de învățământul profesional dual și a convinge agenții economici să se implice în proces, conducătorii Cercului Pedagogic au organizat și o vizită la compania LEMET, unul dintre cei mai mari producători de mobilă din România.

 

foto elevi bun 1

 

Profesorii și-au reîntâlnit elevii, unii – muncitori calificați în domeniul industriei lemnului, alții deveniți ingineri ori designeri după absolvirea Facultății de Ingineria Lemnului, Universitatea Transilvania din Brașov.

 

DSC05565

 

Prof. ALIS GÎRBACEA, Colegiul Tehnic Forestier Câmpina: „Pe parcursul anilor de liceu încercăm să dezvoltăm abilitățile, capacitățile și deprinderile tehnice ale elevilor, în vederea integrării pe piața muncii. Competențele profesionale se dobândesc în timpul studiilor, într-o manieră informală și non-formală. Încercăm, de asemenea, să le dezvoltăm și competențele organizatorice. Formarea lor profesională se definitivează la sfârșitul liceului cu obținerea certificatului de competențe profesionale nivel 3, calificarea Tâmplar universal sau nivel  4, calificarea Tehnician designer mobilă și amenajări interioare,  care îi ajută în obținerea unui loc de muncă în domeniul prelucrării lemnului. Pentru  integrarea ușoară a absolvenților noștri pe piața muncii, pe lângă deprinderile tehnice punem accent pe formarea aptitudinilor cheie pentru un loc de muncă și anume: spirit de echipă, seriozitate, creativitate, atitudine pozitivă, bună capacitate analitică, putere de convingere, optimism, sociabilitate, disciplină, adaptare rapidă la noi medii de lucru, atingerea obiectivelor propuse, spirit practic.”

 

DSC05620 DSC05621

 

Conducerea LEMET și-a exprimat mulțumirea pentru nivelul de pregătire a absolvenților Colegiului Tehnic Forestier Câmpina și a arătat că 66 dintre cei 820 de angajați ai companiei, respectiv 8%, sunt absolvenți de liceu sau școală profesională ai acestui colegiu. 15 dintre ei au absolvit și cursurile Facultății de Ingineria Lemnului, Universitatea Transilvania din Brașov și activează acum în diverse funcții și posturi în cadrul companiei LEMET, în timp ce alți 4 sunt în curs de finalizare a studiilor.

 

foto elevi bun 2 foto elevi bun foto workshop

 

LEMET este unul dintre cei mai mari producători de mobilă din țară, dar operează și o rețea de magazine sub brandul LEM’S. Producția de mobilă este inspirată de stilul de viață al românilor. Mobilierul este gândit să fie cât mai funcțional și util. Toate produsele sunt realizate în fabrica din Câmpina, astfel că ideea „realizat de români, pentru români” se regăsește în toată activitatea firmei.

 

Mai multe detalii despre oferta Colegiului Tehnic Forestier Câmpina, pe www.cthforestier.ro

 

DSC05651

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT