Home / Industria Mobilei  / Schimbul de mărfuri între țările Uniunii Europene și Regatul Unit în contextul BREXIT–ului

Schimbul de mărfuri între țările Uniunii Europene și Regatul Unit în contextul BREXIT–ului

I. În perioada de tranziție, 1 februarie – 31 decembrie 2020:

 

În conformitate cu Acordul de retragere, pe durata perioadei de tranziție, UK va aplica legislația vamală și fiscală unională în vigoare, având statut de observator la ședințele/grupurile de lucru de la nivelul UE.

 

 

În consecință, până la aplicarea viitorului acord de comerț liber care va fi negociat după data ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană (31 ianuarie 2020), pe relația comercială dintre România și Marea Britanie nu se vor derula formalități vamale, iar sistemul EMCS-RO va fi utilizat în continuare pentru supravegherea mișcărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize.

 

În cadrul negocierilor pentru încheierea unui Acord de Comerț Liber cu UK vor fi avute în vedere printre altele următoarele aspecte:

 

– stabilirea regulilor de origine a mărfurilor

 

– posibilitatea includerii unui „acord privind securitatea”, cu obiectivul facilitării fluxurilor comerciale, menținerii unui grad de aproximare similar și includerii unor prevederi privind operatorii economici autorizați (AEO, similar modelelor cu Norvegia și Elveția)

 

– mecanismul de cooperare administrativă și asistența administrativă reciprocă pentru combaterea fraudei și recuperarea creanțelor

 

– stabilirea canalelor de schimb de informații între autoritățile vamale

 

II. După încheierea perioadei de tranziție ( POSIBILĂ, dar nu CERTĂ de la 1 Ianuarie 2021)

 

Ieșirea UK din UE va avea o consecință imediată asupra mișcării mărfurilor și persoanelor:

 

 1. Mișcarea mărfurilor între Uniunea Europeană și Regatul Unit se face cu îndeplinirea formalităților vamale care presupune:
 • înregistrarea comercianților la autoritatea vamală – obținerea codului EORI
 • depunerea declarației sumare de intrare/ieșire
 • depunerea declarației vamale și controlul la biroul vamal
 • aplicarea procedurile vamale  pentru  eliberarea la import/export
 • aplicarea regulilor de origine și încadrare tarifară (informațiile tarifare obligatorii – ITO și informațiile obligatorii în materie de origine – IOO emise de Regatul Unit nu vor mai fi valabile în UE)
 • aplicare restricțiilor/prohibițiilor la import/export
 • plata taxelor vamale și a TVA la momentul importului
 1. Autorizațiile eliberate de autoritățile vamale din Regatul Unit nu vor mai fi valabile pe teritoriul vamal al Uniunii:

 

– autorizații pentru utilizarea regimurilor vamale speciale (autorizații de perfecționare activă, de perfecționare pasivă, de antrepozitare)

 

– autorizații pentru simplificări vamale (utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu și a declarației simplificate)

 

– autorizații care acordă statutul de operator economic autorizat (AEO)

 

 1. Firmele înregistrate în Regatul Unit nu vor mai putea beneficia de suspendări tarifare autonome și contingente tarifare.
 2. Pentru a garanta siguranța produselor și protecția sănătății publice și a mediului, la introducerea pe piața UE a anumitor produse este necesar un certificat/licență/autorizație emise de un organism stabilit în UE sau de o autoritate a unui stat membru al UE. Prin urmare, este nevoie ca certificatele și autorizațiile emise de un organism sau de o autoritate din Regatul Unit să fie transferate către un organism sau o autoritate cu sediul în unul din cele 27 de state membre ale UE.
 3. Produsele originare din Regatul Unit vor fi considerate neoriginare în contextul acordurilor preferențiale încheiate de Uniunea Europeană cu țările terțe.
 4. În domeniul produselor accizabile, actualele declarații privind mișcările intraunionale (între RO și Regatul Unit) cu mărfuri în regim suspensiv de accize vor fi înlocuite cu declarații vamale de export.
 5. Regatul Unit a întreprins măsurile necesare pentru aderarea la Convenția de Tranzit Comun, precum și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.
 6. Traficul necomercial, traficul local și persoanele fizice care trec frontiera transportând bunuri sau valori se vor supune controlului vamal, inclusiv controlul numerarului.

 

III. Date statistice privind schimbul de mărfuri România – Regatul Unit

 

Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Statistică pentru primele 10 luni din anul 2019:

 

– 1.500 operatori economici expediază mărfuri către Regatul Unit (valoare cumulată peste pragul statistic intra-stat – 900.000 lei /2019)

– 4.000 operatori economici primesc mărfuri din Regatul Unit

– valoare mărfuri:

–  import:  1,4 miliarde

– export:  2,2 miliarde

 

Se estimează că numărul de operațiuni vamale va crește cu aproximativ 15%  (318.000 operațiuni).

 

Informațiile au fost oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor.

 

Detalii pe customs.ro

 

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT