Home / Industria Mobilei  / SAWYER – despre durabilitate, circularitate și industria mobilei

SAWYER – despre durabilitate, circularitate și industria mobilei

 

APMR a devenit oficial furnizor de consultanță pentru proiectul SAWYERO abordare holistică pentru identificarea abilităților și nevoilor de siguranță vizavi de necesitatea de creștere a durabilității și circularității sectorului mobilei.

 

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Direcției Generale Angajarea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, finanțarea fiind asigurată prin Programul Suport de încurajare a Dialogului Social la nivel European al CE (contract de grant VS/2019/0027). Se desfășoară în intervalul 2019 – 2021 și are ca obiectiv facilitarea tranziției firmelor de mobilier din Europa către o economie cu un mai pronunțat caracter circular, termen prin care CE desemnează tendința (și dorința) de a se decupla creșterea economică de consumul de resurse (mai ales, primare) în UE. În final, acest lucru este echivalent cu două aspecte: creștere economică mai ales în baza extinderii serviciilor și o suită de metode și procese de utilizare – reutilizare – reciclare a resurselor primare, mai ales a celor valoroase, care are ca element central proiectarea cu caracter anticipativ a oricărui bun, astfel încât să se faciliteze transformarea lui în alt bun util la sfârșitul perioadei de viață a bunului inițial, iar acest lucru să se repete de un număr cât mai mare de ori înainte de reciclarea sau îndepărtarea definitivă a resursei inițiale din economie.

 

 

Contextul proiectului SAWYER

 

În condițiile în care materiile prime nu sunt inepuizabile și chiar resursele regenerabile au nevoie de un anumit timp pentru a se regenera, mutarea accentului de pe o economie de tip liniar – în care ciclul de viață al produselor are un aspect liniar clar: proiectare – producție – utilizare – îndepărtare sau reciclare – pe o economie de tip circular a devenit o provocare la nivel global, însemnând în ultimă instanță creșterea eficienței utilizării resurselor primare. Resursele primare sunt tot mai scumpe (pentru industria mobilei din România prețul lemnului este cel mai la îndemână exemplu) pentru că fie sunt tot mai greu de obținut, fie efectele extragerii și exploatării lor asupra mediului sunt tot mai nocive pe termen lung. Ca răspuns la aceste evoluții UE a propus un plan de acțiune care a prins contur în decembrie 2015 prin Pachetul de măsuri al CE pentru o economie circulară, care fixează o serie de ținte pentru anul 2030 la nivelul UE.

 

Pentru a-și îndeplini obiectivul, proiectul Sawyer studiază principalele instrumente legislative și pe cele aplicate voluntar de firme sau sectoare ale economiei, care pot facilita tranziția către economia circulară. De asemenea, proiectul va analiza modalitățile în care se preconizează că toate aceste instrumente vor afecta și transforma industria europeană a mobilei până în anul 2030, incluzând posibila apariție de noi modele de derulare a afacerilor în sector.

 

Proiectul a identificat următoarele grupe de instrumente care ar putea avea un impact asupra trecerii industriei mobilei la o abordare de tip circular a fabricării de produse:

 

Instrumente legislative:

 

– Pachetul Economiei Circulare al Comisiei Europene

– Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

– Restricționarea folosirii substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice (ROHS)

– Directiva privind utilizarea energiei în produse (ErP sau Directiva privind designul ecologic)

– Responsabilitate extinsă a producătorilor (scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor REP/EPR)

– Substanțele periculoase / Regulamentul REACH

– Emisiile de formaldehidă (CARB2, E1)

– Reglementările UE privind criteriile referitoare la „încetarea statutului de deșeu”

– Substanțele de ignifugare

– Directiva privind energia regenerabilă (RED II)

– Tăierile ilegale de lemn și comerțul ilegal cu lemn

 

Instrumente voluntare la dispoziția sectoarelor public și privat:

 

– Achiziții publice ecologice

– Managementul mediului în organizații (ISO 14001/EMAS)

– Metodologia de proiectare ecologică (ISO 14006)

– Etichetele ecologice (tip I, II și III)

– Certificarea lanțului de custodie (FSC / PEFC)

– Certificarea clădirilor ecologice (BREEAM / LEED)

 

Alte politici și strategii:

 

– Folosirea în cascadă a lemnului

– Politica industrială a UE pentru silvicultură

– Planul strategic pentru industriile bazate pe exploatarea pădurii

– Bioeconomie

– Eco-materiale procese, tehnologii și modele de afaceri noi / îmbunătățite (eco-eficiență)

 

De reținut că documentul de lucru al personalului CE intitulat „Produse durabile într-o economie circulară – Către un cadru al politicii UE privind produsele care contribuie la economia circulară” – {SWD (2019) 92 final}) include produsele de mobilier ca o categorie de produse prioritare pentru economia circulară, printre altele precum ambalaje, echipamente electrice și electronice, produse alimentare, transport și mobilitate, materiale textile și produse pentru construcții. Includerea mobilei între produsele prioritare, nu este întâmplâtoare – raportul elaborat în 2017 de Eunomia Research & Consulting Ltd pentru Biroul European de Mediu (EEB) – “Oportunitățile economiei circulare în sectorul mobilei” – arăta că în Statele Membre UE se aruncă anual, de către consumatori și firme, la groapa de gunoi sau se incinerează 10.000.000 tone de mobilier, estimându-se totodată că beneficiile potențiale ale trecerii până în 2030 la economia circulară în sector ar putea fi: 163.000 de noi locuri de muncă noi, un plus de 3,3-5,7 milioane de tone de materiale reutilizate / reciclate, evitarea eliminării unui echivalent a 5,5 milioane de tone de CO2, o creștere de 4,9 miliarde Euro a valorii adăugate brute la nivelul UE.

 

Provocarea majoră pentru SAWYER

 

Cifrele estimate nu sunt neglijabile; provocarea pe care inițiatorul proiectului (CENFIM, Spania) și partnerii săi (Federația Europeană a Lucrătorilor din Prelucrarea Lemnului și Construcții (EFBWW), Uniunea Europeană a Mobilei (UEA), Confederația Industriilor Europene de Mobilă (EFIC) și Federlego-Arredo – Federația Industriilor Lemnului și Mobilei din Italia) au acceptat-o înseamnă o încercare de a determina transformarea industriei mobilei în UE sub influența acestor instrumente, adică studierea și previzionarea impactului pe care instrumentele identificate le-ar putea avea în orizontul 2019-2030 asupra organizării muncii (noi materiale, tehnologii, sarcini și abilități etc), asupra condițiilor de muncă (noi riscuri în domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă), precum și identificarea noilor modele de afaceri (noi modalități de producție / vânzare, noi oportunități de marketing etc..

 

Când realitatea schimbă datele problemei

 

Proiectul Sawyer, demarat înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, a plecat de la întrebarea dacă „ar putea fi Pachetul de măsuri al CE pentru o economie circulară tocmai forța motoare care să reorienteze firmele de mobilă europene către o tranziție spre circularitate?” Dacă răspunsul ar fi fost afirmativ la vremea respectivă, tranziția industriei mobilei către o economie mai orientată către durabilitate și circularitate ar fi fost doar rezultatul combinării instrumentelor legislative cu o serie de instrumente aplicabile de firme sau sectoare în mod voluntar, ca exemple de responsabilitate socială corporativă și bune practici. Și unii ar spune că sunt mofturi sau artificii de marketing… Pandemia a schimbat însă contextul economic și credem că în viitor acest pachet de măsuri nu va mai fi forța care să determine mediul de afaceri să adopte un comportament mai responsabil față de mediu, ci ar putea deveni cea mai bună metodă pentru firme și sectoare de a-și păstra costurile la un nivel acceptabil, de a încuraja colaborarea și implicarea mai mare a designerilor în proiectare, de a reorienta pregătirea profesională pe baze mai realiste și mai temeinice, de creare de locuri de muncă și de încurajare a inovării de produs, ca și de proces, pe scurt, ar putea deveni cea mai bună opțiune pentru firme de a-și păstra competitivitatea și piața.

 

 

Detalii suplimentare despre proiect și despre primele rezultate sunt disponibile online la:

www.circularfurniture-sawyer.eu

 

Articol realizat de Andreea Paraschiv, coordonator Departament Proiecte Europene, APMR

 

Declinarea responsabilității: Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru  proiect nu constituie o aprobare a conținutului acestui articol, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT