Home / Industria Mobilei  / Saptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale la Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş

Saptămâna Europeană a Competenţelor Profesionale la Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş

Comisia Europeană a organizat în perioada 20 – 24 noiembrie 2017 evenimentul European Vocational Skills WeekSăptămâna europeană a competențelor profesionale. Furnizorii de formare profesională, Inspectoratele Școlare Județene, companiile, asociațiile profesionale de profil, partenerii sociali au organizat activități specifice de natură să promoveze însușirea și consolidarea competențelor profesionale, marcând astfel evenimentul european.

 

Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş a organizat, la data de 23 noiembrie 2017, simpozionul Mobilitate transnaţională pentru formarea profesională a tinerilor lucrători în lemn”, eveniment unde s-au prezentat mai multe proiecte europene desfăşurate sau în curs de pregătire, în cadrul Programului Erasmus+ „Îmbunătățirea competențelor profesionale prin implementarea unor proiecte europene”. Proiectele s-au dorit a fi un fructuos schimb de experienţă în ceea ce privește cunoștințele, abilitățile și atitudinile dobândite în cadrul formării profesionale de specialitate din România şi competenţele dobândite și puse efectiv în practică la nivel european în instituţiile-gazdă de formare din fiecare proiect. Elevii şi cadrele didactice care au participat la programele de mobilitate prin proiecte Erasmus+ și-au însușit de fapt bunele practici existente în Uniunea Europeană referitoare la pregătirea tinerilor lucrători în lemn.

 

Programul evenimentului desfășurat la Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeș a fost deschis de prof. dr. ing. Andrei Grigorescu, directorul liceului gazdă. Prof. Mihaela Crişan, inspector şcolar general adjunct, a apreciat evenimentul organizat la Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş şi efortul cadrelor didactice ale liceului de a fi mereu implicate în evenimente şi în activităţi de natură să modernizeze procesul de transmitere şi consolidare a cunoştinţelor de specialitate.

 

Evenimentul a continuat cu vizitarea bazei materiale a unităţii de învăţământ: atelierul şcoală construit şi dotat cu fonduri europene şi laboratorul muzeu „Lemnul în istoria civilizaţiei umane”, obiectiv unic în rândul liceelor tehnologice cu profil forestier şi de prelucrarea lemnului, grupul de invitaţi asistând la o activitate practică a elevilor în atelierul şcoală.

 

Vizita a fost urmată de prezentarea a 8 proiecte internaționale co-finanțate prin Programul Erasmus+ al UE:

Mobilitate transnaţională pentru formarea profesională a tinerilor lucrători în lemn – proiect 2014 – prezentare prof. Aluniţa Munteanu, Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeș

 

My future – a closed door or an open window? (Viitorul meu – o uşă închisă sau o fereastră deschisă?) – proiect 2015, prezentare prof. Ileana Popescu, Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” – Curtea de Argeș

 

European Art’Mony (Armonie Europeană) – proiect 2015, prof. Diana Lupu şi Cătălin Dumitraşcu – Colegiul Tehnic Câmpulung Muscel

 

–  Multicultural Communication: Breaking Stereotypes (Comunicare interculturală: depășirea prejudecăților) – proiect 2016, prof. Alina Băiaşu – Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân ”Curtea de Argeș

 

Experiență europeană în fomarea profesională a elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn” – proiect 2017, prezentat de prof. Elena Ionescu, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești

 

Asociația Producătorilor de Mobilă din România a fost prezentă la simpozion cu prezentarea proiectelor internaţionale în derulare:

 

Abordarea învăţării noilor principii ergonomice pentru designerii care lucrează în sectoarele mobilierului tapiţat şi mobilierului pentru dormit utilizând realitatea virtuală – proiect Erasmus+ 2015

 

–  Resurse de învăţare deschise şi inovative pentru profesioniştii din industria mobilei pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi creşterea valorii adăugate pentru Achiziţiile Publice verzi – proiect Erasmus+ 2016

 

Ȋnvăţământul dual în România şi programele de mobilitate pe proiecte europene Erasmus+, prezentare care a avut loc în cadrul celei de a 2-a Conferinţe  internaţionale: „WOODUAL – sectorul lemnului şi învăţământul dual pentru tinerii angajaţi şi competenţe specifice”, desfășurată la Milano la data de 7 noiembrie 2017 – Proiect Erasmus+

 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP – susţine activităţile de formare prin programele de mobilitate finanţate „Erasmus+”, prin organizarea de stagii de pregătire teoretică şi practică în instituţii europene.

 

Programele Erasmus+ de mobilitate oferă oportunităţi elevilor din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, dezvoltând totodată noi competenţe de comunicare într-o limbă străină. Acestea oferă liderilor instituțiilor de formare profesională, profesorilor de discipline VET, formatorilor din cadrul companiilor, persoanelor responsabile cu formarea profesională, consilierilor de orientare în carieră posibilitatea de a învăţa noi metode de predare şi formare în străinătate, metode specifice învăţământului VET. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii, uşurează mobilitatea lucrătorilor pe piaţa Uniunii Europene a muncii, consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

 

Articol realizat de prof. dr. ing. Andrei Grigorescu – director Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT