Home / Industria Mobilei  / Riscuri și oportunități în contextul standardului SR EN ISO 9001:2015

Riscuri și oportunități în contextul standardului SR EN ISO 9001:2015

În atingerea obiectivelor pe care ni le propunem pentru afacerea pe care o conducem, ne confruntăm, inerent, cu efectul incertitudinii generat de riscurile și oportunitățile care pot apărea. Ce facem când planul nostru urmează niște linii, în aparență, clare și sigure, dar apar obstacole sau atracții? Cum gestionăm mersul lucrurilor? Cum putem identifica benefic pentru companie riscurile și oportunitățile? Pentru a răspunde la aceste întrebări, ar trebui, în primul rând, să înțelegem importanța acestora și abordarea celor două propusă de standardul SR EN ISO 9001: 2015.

 

Pe scurt, cerința SR EN ISO 9001: 2015 presupune planificarea acțiunilor de abordare a riscurilor și oportunităților și integrarea proceselor asociate lor în sistemul de management al calității, precum și evaluarea acestora.

 

Pentru ca o afacere să prospere, organizația trebuie să identifice atât riscurile, cât și oportunitățile cu care s-ar putea confrunta și să determine cum o pot afecta. De altfel, organizațiile de succes aplică în mod intuitiv gândirea bazată pe risc, aceasta aducând o serie de beneficii, precum:

 

  • îmbunătățirea activității de management;
  • crearea unei culturi proactive pentru îmbunătățire;
  • asigurarea respectării cerințelor clientului (nevoile pe care acesta le are și care pot fi satisfăcute prin intermediul produselor sau serviciilor noastre) și cerințelor legale (cele impuse de lege și pe care trebuie să le respectăm ca atare);
  • asigurarea consecvenței în ceea ce privește calitatea produselor și a serviciilor;
  • creșterea încrederii și satisfacției clienților.

 

 

 

Exemplu practic: oportunitatea deschiderii unor linii de finanțare de interes pentru afacere vs oportunitatea altor forme de finanțare

 

Pentru a înțelege în mod practic gândirea bazată pe risc, abordăm un scenariu concret bazat pe posibile riscuri și efecte. Luăm exemplul unui producător de mobilă care își propune ca obiectiv creșterea producției cu 30% în următorii doi ani. Pentru acest obiectiv, trebuie să investească în utilaje noi, performante și, implicit, în operatori, însă nu dispune de surse proprii de finanțare. A identificat două oportunități prin care ar putea să-și realizeze obiectivul: finanțare cu fonduri europene sau alte forme de finanțare, precum leasing, rate, buy-back sau închiriere.

 

Dacă deschiderea unei linii de finanțare de interes pentru afacere este o oportunitate, ea aduce cu sine și riscuri. De exemplu, timpul îndelungat de analiză a dosarului sau de răspuns din partea autorităților, respingerea dosarului sau chiar eșecul proiectului după primirea finanțării, respectiv neîndeplinirea obiectivelor asumate în proiect. Efecte? Cel mai important, timpul pierdut în demers, echipamentele sau ofertele depuse în dosar s-ar putea nu mai fie de actualitate în momentul câștigării finanțării sau să depășească bugetul alocat inițial din cauza diferenței de curs valutar și în final neîndeplinirea obiectivului propus în termenul dorit.

 

Oportunitatea altor forme de finanțare pentru afacere (leasing, rate, buy-back etc.), deși aparent mult mai rapidă la nivel de implementare față de primul exemplu, presupune și ea riscuri precum neîndeplinirea condițiilor de finanțare, incapacitate de plată din cauza presiunii plăților lunare agreate, creșterea gradului de îndatorare și, în final, neîndeplinirea obiectivului propus.

 

Incertitudine pe linie, nu? ISO 9001: 2015 propune însă un plan și o serie de întrebări pentru abordarea riscurilor și oportunităților pe care vă invităm să le descoperiți pe www.felder-gruppe.ro/să-vorbim-despre-calitate.

 

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT