Home / Evenimente  / Rezultatele Inventarului Forestier Național

Rezultatele Inventarului Forestier Național

În cadrul Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, ajuns la cea de-a doua ediție, au fost prezentate vineri, 7 decembrie 2018, Rezultatele Inventarului Forestier Național – Ciclul II. La evenimentul organizat de FORDAQ România, cu sprijinul Consiliului Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Patronatului Investitorilor Autohtoni din România- PIAROM au participat ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, proprietari și administratori de păduri din toată țara, organizații de mediu și asociațiile reprezentative ale producătorilor de mobilă și forestierilor.

 

 

Primul ciclu al Inventarului Forestier Național (IFN1) s-a desfășurat în perioada 2008 – 2012, iar în 2018 au fost finalizate lucrările pentru realizarea celui de-al doilea ciclu IFN, început în 2013.

 

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: „Rezultatele prezentate astăzi sunt fundamentate pe datele culese din teren până la finele anului 2017. În anul 2018 au fost efectuate operațiuni de verificare a piețelor măsurate în Ciclul 2 SUMAL. Conform analizei, suprafața totală de pădure este de 7 milioane de hectare, din care terenuri acoperite cu arbori 6,9 milioane hectare. Comparativ cu situația din IFN 1, suprafața totală a pădurii din IFN 2 este foarte apropiată de acesta, dar se constată creșterea suprafeței terenurilor acoperite cu arbori din IFN 2, creștere de 29.000 de hectare și o scădere a suprafețelor terenurilor destinate împăduririi. Trebuie precizat că Inventarul Forestier Național – IFN este principalul instrument de evaluare statistică a resurselor forestiere. România s-a aliniat astfel celorlalte țări europene care realizează un inventar forestier. Vom face eforturi pentru a continua acest studiu și să avem și un ciclu 3 al IFN. Sper ca până la finele anului să finalizăm contractarea studiului cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, singura instituție abilitată prin lege să efectueze un astfel de studiu, fiind un inventar național. Legat de tăierile ilegale și de anumite cifre vehiculate în spațiul public, doresc să fac următoarea precizare: în cadrul inventarului nu s-au cules date legate de tăierile ilegale sau legale. Au fost inventariați doar arborii  în piețe de probă, indiferent dacă aceștia au fost sau nu obiectul unor lucrări silvice. Operatorii de teren nu au verificat dacă arborii sau cioatele inventariate erau sau nu marcați sau dacă mărcile erau sau nu false sau dacă arborii erau dispăruți natural sau artificial. S-ar putea în ciclul 3 să avem în vedere o astfel de analiză prin care acel studiu să ne spună foarte clar volumul, cantitatea de masă lemnoasă tăiată ilegal în România, dar ciclul 2 nu a avut în vedere acest lucru. Tema inventarului nu a fost și nu este legalitatea recoltării masei lemnoase. Nicăieri în Europa unde se realizează inventare nu există ca temă cuantificarea prin mijloace statistice a tăierilor legale sau ilegale. Într-adevăr în România am avut o problemă cu paza pădurilor, însă aceasta este una de pază și nu una de inventar. Pentru a stopa recoltarea ilegală de lemn am dispus o serie de măsuri. Una dintre aceste măsuri a fost și dezvoltarea unor soluții informatice de urmărire a trasabilității lemnului. Dezvoltăm în continuare această soluție SUMAL. Încercăm să fim cât mai transparenți în ceea ce privește recoltarea și valorificarea lemnului. Întărim actul de administrare prin preluarea în pază a terenurilor forestiere care nu au asigurat acest serviciu. ”

 

 

Rezultatele Inventarului Forestier Național – Ciclul II

 

Suprafața totală de pădure: 7.037.607 ha

Terenuri acoperite cu arbori: 6.929.047 ha

Terenuri destinate împăduririi: 56.653 ha

Alte terenuri: 51.907 ha

 

Comparativ cu situația din IFN1, suprafața totală a pădurii din IFN2 este foarte apropiată de acesta (7.046.056 ha), dar se constată creșterea suprafeței terenurilor acoperite cu arbori în IFN2 (de la 6.900.962 ha la 6.929.047 ha) și o scădere a suprafețelor terenurilor destinate împăduririi (de la 78.457 ha la 56.653 ha) și a altor terenuri goale (de la 66.637 ha la 51.907 ha), ca urmare a lucrărilor de regenerare efectuate în perioada dintre cele două cicluri IFN. Suprafața terenurilor acoperite cu arbori reprezintă peste 98% din suprafața pădurii.

 

Datele comparative privind evoluția  suprafeței  pădurilor  conform IFN 1  si  IFN 2

 

Rezultate  IFN 1 2008 – 2012 Rezultate  IFN 2013 – 2018 Diferențe
Terenuri  acoperite cu  arbori 6. 900. 962 ha 6. 929. 047 ha  + 28 085
Terenuri  destinate împăduririi      78. 456 ha       56. 652 ha  -21 804
Alte terenuri goale       66. 636 ha        51. 906 ha
Total 7.046.056 ha   7. 037. 606 ha

 

 

 

Volumul de lemn pe picior din păduri este de 2.354.789.867 mc, cu un volum mediu de aproape 340 mc pe hectar. Referitor la volumul de lemn pe picior din păduri, acesta a crescut de la 2.221.593.369 mc în IFN1, la 2.354.789.867 mc în IFN2, ca urmare a creșterii curente anuale mari înregistrată în această perioadă, datorită structurii pe clase de vârstă și condițiilor climatice favorabile. De asemenea, și volumul mediu de lemn la hectar a crescut corespunzător, de la 322 la 340 mc/ha/an.

 

Volumul mediu anual recoltat în perioada 2013 – 2017, stabilit în baza informațiilor comunicate de Institutul Național de Statistică, este de 18,136 mil. mc/an:

2013: 19,282 mil. mc

2014: 17,889 mil. mc

2015: 18,133 mil. mc

2016: 17,198 mil. mc

2017: 18,316 mil. mc

 

Până la 5 decembrie 2018 a fost recoltat şi transportat din fond forestier un volum de 16.850.988 mc.

Creșterea curentă anuală a pădurii este de 58.622.946 mc/an, realizând o creștere curentă anuală la hectar de 8,46 mc/ha/an. Menționăm că media europeană este de 4,4 mc/an/ha.

Raport suprafață de pădure/locuitor

 

România 0,35 ha/loc

Europa 0,31 ha/loc

Pornind de la informațiile privind starea pădurilor, specialiștii din domeniu și reprezentanții autorităților au dezbătut aspecte esențiale pentru sectorul forestier: starea pădurilor din România, gospodărirea pădurilor din punct de vedere al mediului în contextul schimbărilor climatice, lemnul ca resursă regenerabilă, sustenabilitatea industriei lemnului, utilizarea biomasei pentru producerea de energii din surse regenerabile, precum și măsurile necesare pentru o mobilizare sustenabilă a resurselor forestiere. De asemenea, au fost discutate prioritățile de finanțare a sectorului forestier, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Cristian Pârvan, președinte PIAROM: „Capitalul românesc mai are preponderență în industria mobilei. Datoria tuturor celor implicați este să ajute acest sector, care valorifică pe termen lung această resursă naturală. De altfel, este una dintre puținele resurse naturale, cu excepția sării, pe care o mai prelucrăm în România. Restul pleacă neprelucrat. Că vorbim de gaz, de alte resurse, acestea pleacă neprelucrate. Provocarea majoră pe care o lansează acest studiu (a doua ediție și care va trebui să continue) este cum putem face rațional ceea ce fac toate statele.”

 

Aurica Sereny, președinte APMR: „Mă bucur că acest inventar forestier IFN 2 a fost finalizat și validat de către Ministerul Apelor și Pădurilor pentru că imaginea sectorului este foarte proastă și se vehiculează tot felul de date, cifre care mai de care mai fantasmagorice. Atât timp cât din datele prezentate rezultă că pădurea a crescut, că avem un volum de 2,3 miliarde mc, față de 2,2 miliarde mc în IFN 1, eu cred că rezultatele sunt bune și creșterea de 8,4 ajută ca acest sector să aibă în continuare viitor. Depinde de noi toți cum rezolvăm problemele. Spuneați că sectorul de exploatare merge prost, vă răspund și eu că la fel de prost merge și sectorul mobilei. Din cauză că prețul lemnului este foarte mare. Și mai este și problema forței de muncă, care se adaugă la această criză a resursei de masă lemnoasă.”

 

O analiza FORDAQ România arăta că volumul „dispărut”  din păduri a  atins un maxim în perioada anilor 2011 – 2014,  a scăzut  mult  în anii  2015-2016 când a apărut Radarul  Pădurii, apoi  a scăzut  și mai  mult  în anul 2017, datorită apariției aplicației Inspectorul Pădurilor și  intensificării controalelor.

 

NOTĂ

 

Inventarul forestier are ca principal obiectiv evaluarea, la nivel național, a activităților de colectare, gestionare şi analiză a informațiilor privind resursele forestiere, de publicare a rezultatelor analizelor respective şi de întocmire a studiilor/scenariilor privind dezvoltarea sectorului forestier care să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de cooperare inter-sectorială. Inventarul forestier naţional (IFN) a fost iniţiat în anul 2006. El este proiectat să acopere întreaga vegetaţie forestieră din România, respectiv fondul forestier naţional și vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi arborii din afara pădurii.Activitatea IFN, constituit ca serviciu în cadrul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“, este deosebit de complexă, de la culegerea datelor de teren (despre arbori, arborete, lemn mort, soluri forestiere) la fotogrammetrie digitală, analize de laborator și prelucrarea statistică a unui volum imens de date. (sursă Ministerul Apelor și Pădurilor)

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT