Home / Focus  / Regulamentul de valorificare a masei lemnoase a fost modificat

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase a fost modificat

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. 

 

Precizăm că Asociația Producătorilor de Mobilă din România a insistat la conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru modificarea vechiului HG, pentru a facilita accesul tuturor producătorilor de mobilă la lemnul provenit din pădurile aflate în proprietatea publica a statului.

 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului implementează principiile prevăzute în Legea nr. 46/2008 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) referitoare la valorificarea superioară a masei lemnoase, la sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase sau pe cel referitor la prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuințelor populației, se arată în comunicatul de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

 

„Hotărârea aduce o serie de modificări importante în ceea ce privește accesul la resursele lemnoase, atât pentru populație, cât și pentru agenții economici. Astfel, s-a reglementat posibilitatea valorificării în mod direct, fără licitație şi fără negociere, pe lângă lemnul de foc, şi a lemnului rotund şi despicat de lucru pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unităţilor de interes local, precum şi pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate conform legii. S-a reglementat participarea prin licitație electronică pentru rezervarea resurselor lemnoase din proprietate publică, ceea ce va duce la creșterea numărului de operatori. De asemenea, prin acest act normativ se reglementează posibilitatea de participare la licitațiile publice organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat și a operatorilor economici care dețin certificat de atestare ca producător din industria mobilei, dar și a operatorilor economici care dețin precontract de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorii din industria mobilei care dețin certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului. Așa cum am mai spus, obiectivul nostru este să aducem plus-valoare lemnului, acesta fiind şi unul dintre principiile fundamentale ale exploatării durabile”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna TÁNCZOS.

 

Astfel, prețul de pornire la licitație/negociere se fundamentează pe principiile economiei de piață, corelat cu condiția de livrare, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul brut și nu separat volum net şi coajă, cum a fost până în prezent.  Modificarea este determinată de faptul că, în SUMAL 2.0, se urmărește trasabilitatea materialelor lemnoase până la nivel de subprodus.

 

De asemenea, se reduce perioada până la care se poate organiza preselecția, de la 5 și respectiv 3 zile lucrătoare, la 2 zile lucrătoare anterior licitației și se reduce documentația pe care operatorul economic o depune la licitație, prin obținerea unor informații publice referitoare la identificarea operatorului economic și la capacitatea de exploatare atestată, preluate de comisia de licitație de la instituțiile care le dețin.

 

Tot prin acest HG se aduc clarificări cu privire la preselecția pentru licitația electronică și la procedurile de urmat în cadrul licitației electronice.

 

Vedeți textul integral al HG  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2023/01/HG-65.pdf

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT