Home / durabilitate  / Proiectul TABLE – ERASMUS+

Proiectul TABLE – ERASMUS+

Abordarea sustenabilității mediului prin oportunități de învățare mixtă dedicate specialiștilor din domeniul educației și formării profesionale din sectorul mobilierului și de prelucrare a lemnului (TABLE) este un proiect ERASMUS+, din care fac parte 6 parteneri, din cinci țări europene, respectiv Franța, Italia, Spania, România și Polonia. Acesta a demarat în luna noiembrie 2020 și se va încheia la data de 30 octombrie 2022.

 

Scopul principal al proiectului este acela de a oferi profesorilor noi cunoștințe despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale, pentru a spori implicarea elevilor în programele de educație și formare profesională din industria mobilei.

 

Obiectivele proiectului TABLE sunt următoarele:

 

1. Îmbunătățirea sustenabilității mediului prin educație în instituțiile de formare din sectorul prelucrării lemnului și al mobilierului din lemn

 

2. Asigurarea unei culturi a calității în programele de educație și formare profesională (VET)

 

3. Îmbunătățirea accesului la instruire

 

La data de 16 iunie 2022, Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, din cadrul Universității Transilvania Brașov, în calitate de partener al proiectului TABLE, a organizat sub egida Zilei Internaționale a Mediului (World Environment Day), un eveniment (Multiplier Event), la care au participat elevi şi profesori de la  liceele de profil, reprezentanți ai mediului economic din domeniul prelucrării lemnului, cadre didactice de la Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, reprezentanți ai Asociației Producătorilor de Mobilă din România – APMR, ai Clusterului Regional al Lemnului  Pro Wood şi ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România.

 

Au fost prezentate conținuturile cursurilor de învățare, precum şi platforma e-learning care este pusă la dispoziția profesorilor din domeniul educației şi formării profesionale, dar şi altor categorii de utilizatori din sectorul mobilierului şi al lemnului.

 

 

 

Curricula acestor cursuri este structurată pe următoarele module:

 

Modulul 1 – Durabilitatea lemnului în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă: de la teorie la practică

 

Modulul 2 – Schimbările climatice, biodiversitatea și energiile regenerabile – Sectoarele forestier și al lemnului, în fruntea provocărilor

 

Modulul 3 – Design ecologic și durabil în sectorul mobilierului și al lemnului

 

Modulul 4 – Gestionarea deșeurilor în sectorul mobilierului şi lemnului

 

Modulul 5 – Minimizarea impactului şi utilizării resurselor în sectorul mobilierului şi lemnului

 

Modulul 6 – Abilități ecologice, Strategia de comunicare și Dezvoltare a Pieței în sectorul mobilierului și prelucrării lemnului

 

Material realizat de Conf.dr.ing. Luminița-Maria BRENCI, Facultatea de Design de Mobilier şi Inginerie a Lemnului, Universitatea Transilvania Braşov

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT