Home / Evenimente  / Proiect Erasmus+ la Piteşti

Proiect Erasmus+ la Piteşti

Conferinţa de diseminare a proiectului ERASMUS+: „Experienţă europeană în formarea elevilor din domeniul Fabricarea produselor din lemn”, a avut loc la data de 9 noiembrie 2018, La Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Piteşti. Proiectul de mobilitate 2017-1- RO01-KA102-036291, se înscrie în preocupările permanente ale liceului de a pregăti lucrători bine instruiţi, capabili să utilizeze în meseria aleasă cunoştinţele însuşite de-a lungul anilor de studii. Dezvoltarea competenţelor profesionale prin activităţi de formare în Uniunea Europeană constituie un prilej excelent de a consolida cunoştinţele existente şi de a dobândi noi abilităţi şi atitudini cerute de piaţa muncii şi de evoluţia tehnologică a echipamentelor moderne. Sub îndrumarea profesoarei de specialitate Elena Ionescu, coordonator de proiect, 15 elevi ai liceului s-au perfecţionat în Centrul de Ȋnvăţare Permanentă IPODOMI – Salonic, Grecia, timp de 12 zile – în intervalul 18 – 31 martie 2018 – pentru meseriile de tehnician designer mobilă și amenajări interioare, tehnician proiectant produse finite din lemn şi tâmplar universal. Elevii participanţi la proiect au desfăşurat activităţi practice sub îndrumarea unui tutore de practică. Obiectivele principale ale mobilităţii au fost: îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice de prelucrarea lemnului cu ajutorul tehnologiei informaţiei, familiarizarea cu tehnologiile moderne de prelucrarea lemnului existente la colaboratorii Centrului Ipodomi, însuşirea aptitudinilor pentru administrarea şi reciclarea lemnului de mici dimensiuni şi a deşeurilor, cunoaşterea şi aplicarea normelor de protecţia muncii, evitarea riscurilor de accidentare. Elevii au aplicat şi dezvoltat cunoştinţele de comunicare în limba engleză şi au luat contact direct cu civilizaţia şi cultura greacă. Un câştig major al proiectului a fost schimbul de experienţă la nivel european, creat cu instituţii de profil din Grecia. Ȋn urma participării la proiect, elevii au primit un Certificat de Mobilitate Europass, cu recunoaştere europeană. Acest certificat este util în perspectiva angajării şi pentru a întări conoştinţele, abilitătile şi atitudinile pe care posesorul unui astfel de certificat le-a dobândit.

 

 

La conferinţă, alături de elevi au participat Mihaela Crişan, inspector şcolar general adjunct, Gabriela Neagu, inspector şcolar pentru învăţământul tehnic, cadre didactice din învăţământul tehnic Piteşti. S-au prezentat detaliat etapele şi activităţile proiectului și rezultatele obţinute. Elevii participanţi, împărţiţi pe grupe, şi-au prezentat impresiile proprii şi câştigul profesional în urma parcurgerii programului de mobilitate. Surpriza Conferinţei a fost realizarea unei legături de dialog duplex între Centrul IPODOMI, Salonic şi Liceul „Constantin Brâncuşi”, Piteşti. Colaboratorii din Grecia au fost aproape de colegii din România.

 

Mircea Vlad, consilier APMR: „Apreciem Liceul tehnologic „Constantin Brâncuşi” pentru dorinţa şi efortul cadrelor didactice şi elevilor de a avea rezultate deosebite pe parcursul de formare profesională. Dezvoltarea competenţelor profesionale prin activitatea de formare în Uniunea Europeană realizată la acest liceu constituie un exemplu de bună practică ce poate fi multiplicat şi de alte instuituţii de învăţământ profesional.”

 

 

Programul ERASMUS+ este derulat de România prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP – care gestionează şi alocă fonduri europene în domeniul educaţiei, sprijină organizaţiile şi persoanele pentru a se dezvolta, încurajează şi sprijină crearea de parteneriate, schimb de experienţă, bune practici, formează atitudini şi mentalităţi, promovează o cultură a excelenţei.

 

 

Material realizat de prof. Elena Ionescu, coordonator de proiect, Liceul tehnologic „Constantin Brâncuşi” – Piteşti

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT