Home / Industria Mobilei  / Profilul profesional al Managerului de Transformare Digitală

Profilul profesional al Managerului de Transformare Digitală

Descrierea Curriculum-ului pentru profilul profesional al Managerului de Transformare Digitală, dezvoltat pe baza unei analize amănunțite a nevoilor pieței europene de mobilă și validat de peste 90 de experți internaționali.

 

Sunt evidențiate cele 10 unități de învățare din care este compus curriculum-ul, precum și volumul de cunoștințe, abilități și competențe necesare acestei noi figuri profesionale.

 

Curriculum-ul, cu toate atașamentele de referință, poate fi descărcat la acest link.

 

Ditrama” (www.ditrama.eu) este un proiect co-finanțat de către programul UE, Erasmus+, pentru a defini și a dezvolta curriculum-ul Managerului de Transformare Digitală în industria mobilei.

 

CUNOȘTINȚE, EXPERTIZĂ ȘI ABILITĂȚI PENTRU „MANAGERUL DE TRANSFORMARE DIGITALĂ” ÎN INDUSTRIA MOBILEI

 

În prima sa fază de planificare, proiectul Ditrama a definit Managerul de Transformare Digitală ca profesionistul capabil să conducă companiile din industria mobilei către transformarea lor digitală, pe tot parcursul lanțului valoric. Ce cunoștințe, competențe și abilități sunt necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini? Cum pot fi dobândite? Ce curriculum poate asigura dobândirea expertizei tehnice și consolidarea abilităților non-tehnice fundamentale, astfel încât procesul de transformare digitală să aibă succes și să nu fie împiedicat de factori organizaționali sau sociali?

 

DITRAMA a efectuat o analiză aprofundată a expertizei cerute de piață pentru a planifica, proiecta și conduce implementarea unei strategii digitale uniforme, consultând experți din lumea afacerilor, cercetării, formării profesionale avansate, organizațiilor patronale și sindicatelor.

 

Peste 90 de experți din 14 țări diferite și-au dat avizul profesional cu privire la programa recomandată, validând și oferind câteva sugestii, care au determinat conținutul final al documentului, care poate fi descărcat aici, cu toate atașamentele.

 

Curriculum-ul Managerului de Transformare Digitală include volumul de cunoștințe / competențe / abilități necesare pentru acest profil profesional, informațiile și descrierile rezultatelor învățării și unitățile de învățare corelate cu indicatorii care respectă standardele europene pentru mobilitatea studenților și a personalului didactic (EQVET / EQF / EQAVET). precum și câteva recomandări despre metodologia de instruire adresată studenților și tinerilor lucrători. Sunt de asemenea descrise profilurile profesionale (ESCO) specifice industriei mobilei afectate de transformarea digitală.

 

În primul rând, au fost identificate șapte domenii de expertiză (abilități) fundamentale:

 

–             Competențe tehnice (digitalizare)

–             Abilități de inovare

–             Abilități de comunicare

–             Abilități de management, leadership și antreprenoriat

–             Abilități de inteligență emoțională

–             Abilități legate de calitate, risc și siguranță

–             Etică

 

Pornind de la acestea, a fost identificat un curriculum colectiv, împărțit în 4 unități de învățare dedicate celor 11 abilități tehnice identificate și 6 unități de învățare dedicate abilităților non-tehnice și impactului social și de mediu al transformării tehnologice.

 

Mai exact, programa privind abilitățile tehnice începe cu Unitatea dedicată examinării tehnologiilor „perturbatoare” pentru industria mobilei (Internet of Things – Internetul lucrurilor, Industrial Internet of Things (IIoT) – Internetul industrial al lucrurilor, Cloud Computing în Industria 4.0) și continuă cu Unitatea dedicată tehnologiilor aplicate în procesele de fabricare (sisteme de management orizontale și verticale, soluții software pentru proiectare parametrizată, fabricare aditivă (printare 3D), robotică aplicată în industrie).

 

Apoi, aprofundează temele legate de virtualizare (simulare, prototipare virtuală, digital twin-dublu digital și realitate augmentată / virtuală) și siguranța și protecția datelor.

 

Procesul de analiză a scos la iveală unele abilități generale ca factori critici pentru succesul transformării digitale, iar aceste abilități pot facilita integrarea tehnologică în contextul organizațional orientat spre afaceri al unei companii.

 

Managerul de transformare digitală nu este un specialist executiv, ci un tip de manager, care se referă la managementul companiei și poate pune tehnologia și transformarea digitală în serviciul strategiilor generale de dezvoltare a afacerii.

 

El activează în mediul companiei și, prin urmare, trebuie să cunoască logica companiei, stimulii motivaționali și comportamentul adecvat, astfel încât schimbarea să aibă succes și, de asemenea, să reușească să depășească inevitabila rezistență internă.

 

Din acest motiv, curriculum-ul conține, de asemenea, 6 unități de învățare pe tematici complementare celor tehnologice și care sunt dedicate diferitelor abilități manageriale.

 

Aceasta, în primul rând, pentru a avea o imagine de ansamblu corectă pe tema inovației și a relației dintre generarea de idei și punerea în practică a acelorași idei într-o strategie de afaceri organică.

 

Programa continuă cu un studiu aprofundat al temelor de leadership și modelelor de management al schimbării, al abilităților de comunicare ca element care simplifică implicarea organizației, al managementului organizațional și al muncii în echipă.

 

În final, curriculum-ul este completat de două unități care dau valoare dimensiunii manageriale a Managerului de Transformare Digitală: atenția asupra temei managementului riscului, sănătății și siguranței într-un mediu condus de transformarea digitală și atenția generală asupra aspectelor de sustenabilitate economică, socială și de mediu, într-un context de complexitate ridicată, considerând inclusiv implicațiile etice.

 

Curriculumul corespunde nivelului EQF 5 și este compus din 100 pilule video multimedia, divizate pe subiecte. Se adresează atât studenților cursurilor de formare profesională sau învățământului superior în domeniul mobilierului din lemn, inovării produselor sau TIC (viitorilor muncitori), cât și tinerilor muncitori care sunt deja activi pe piața muncii (muncitorilor profesioniști) care doresc să își sporească expertiza într-o industrie în care provocarea inovației reprezintă singura cheie a concurenței și stabilității pe piață.

 

Activități în proiect

 

Ultima întâlnire online a Proiectului DITRAMA a avut loc la data de 17 septembrie 2020. Partenerii au discutat despre progresul, sarcinile și ideile noi de dezvoltare pentru proiect, pentru a obține rezultate durabile în domeniul mobilierului. Întâlnirea s-a axat pe două aspecte de maximă relevanță pentru proiect: 1) finalizarea materialului de instruire și a platformei online și 2) planificarea începerii cursului pilot, programat pentru aprilie 2021.

 

 

 

Coordonatorul proiectului:

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia– Spania)

 

Consorțiul proiectului:

Aarhus Universitet (Aarhus – Danemarca)

Woodwize (Bruxelles – Belgia)

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Spania)

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation cu sediul în Praga (Republica Cehă)

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spania)

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugalia)

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Italia)

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Varșovia – Polonia)

Método Estudio Consultores – (Vigo – Spania)

HOGENT – (Gent – Belgia)

Universitatea Transilvania din Brasov- Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului (Brașov – România)

 

 

Pentru mai multe informații:

Digital Transformation Manager

#ditrama

 

„Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.”

 

 

Citește și:

Sondaj de opinie privind abilitățile necesare pentru un nou profil profesional

Proiectul DITRAMA, Managerul Transformării Digitale

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT