Home / Focus  / Politici publice pentru susținerea și revigorarea industriei mobilei

Politici publice pentru susținerea și revigorarea industriei mobilei

În cadrul celei de-a doua reuniuni informale Pădurea românească. Prezent și viitor. 2020 – 2030, conducerea Asociației Producătorilor de Mobilă din România a prezentat un set de măsuri de politici publice pentru susținerea și revigorarea industriei mobilei.

 

Acestea au fost aduse în atenția reprezentanților sectorului forestier și ai industriilor aferente: silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului, la nivel de asociații reprezentative, respectiv patronate și sindicate, dar și reprezentanților organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu, în fața conducerilor instituțiilor de învățământ și ale unor autorități centrale interesate de tematica întâlnirii. Inițiatorul acestei platforme de lucru este Gheorghe Mihăilescu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA.

 

 

Aurica Sereny, președinte Asociația Producătorilor de Mobilă din România: „Prețul exagerat al lemnului a condus la scăderea producției industriale în anii 2018 și 2019, înregistrarea de pierderi și intrarea în insolvență a unui număr de important de firme din acest domeniu, la decapitalizarea multora, precum și la înjumătățirea ratei profitabilității pe total sector.  De aceea, aducem înaintea dumneavoastră un set de măsuri de politici publice, pentru susținerea și revigorarea industriei mobilei. Solicităm modificarea Regulamentului, în sensul revenirii la articolul 47 din HG 715 din 2017. Remarcăm că legislația silvică este foarte stufoasă, birocrația este excesivă, atât în detrimentul producătorilor de mobilă, al forestierilor, cât și al personalului silvic. De aceea, solicităm simplificarea tuturor procedurilor și instrucțiunilor existente. Cerem susținerea sectorului nostru prin eliminarea taxării pe muncă și acordarea facilităților oferite sectoarelor construcții și IT, deoarece industria mobilei realizează exporturi substanțiale de produse cu valoare adăugată mare, cu un sold favorabil anual export – import de peste 1,5 miliarde de euro. Ponderea valorii adăugate brute în producție este de 55% în industria mobilei, după IT care are 57%, în timp ce industria de automobile are 21%. Acest lucru se datorează faptului că produsele de mobilier sunt realizate în țară, de la cercetare – dezvoltare, creație, design, proiectare, până la execuție, cu materiale în cea mai mare parte din România. De asemenea, pentru creșterea exportului României și reducerea deficitului balanței comerciale, Guvernul României poate lua o măsură excepțională, la fel cum au făcut și alte țări, când au avut probleme deosebite. În acest sens, rugăm Guvernul României ca pentru anul 2020 să aplice, în mod excepțional, majorarea plafonului de minimis pentru România, la minimum 300.000 de euro, pentru o perioadă de 3 ani. În condițiile actuale, indiferent de forma în care sunt sprijiniți întreprinzătorii precum Start up Nation, Programul de Internaționalizare, Programele de Investiții Regionale, Programul de Promovare a Exportului, Subvenționarea dobânzilor de către Eximbank, etc, un operator economic trebuie să se încadreze în plafonul de minimis de 200.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani. Totodată, este necesar ca Guvernul României să întreprindă demersurile necesare pe lângă noua Comisie Europeană pentru majorarea plafonului de minimis la 400.000 – 500.000 de euro, pentru perioada 2021-2027, întrucât Regulamentul Comisiei Europene 1407/18 decembrie 2013 expiră la 31 decembrie 2020.”

 

Ion Machedon, președintele Asociației Pensionarilor Silvici din România: „Pentru existența unei strategii naționale și a unor politici publice pentru revirimentul industriei mobilei din țara noastră obligația revine Guvernului României. Acesta trebuie sesizat.”

 

Silviu Geană, președinte Federația SILVA: „Trebuie să ținem cont de lipsa forței de muncă când facem strategii și politici publice. Consider că politica salarială alături de respectul față de salariat și asigurarea condițiilor bune de lucru sunt modalitățile prin care putem păstra forța de muncă în țară.”

 

 

Gheorghe Mihăilescu, director general ROMSILVA: „Din principiu sunt un susținător al producerii de mobilă, al prelucrării superioare a lemnului aici, în România. Mai mult decât atât, acesta este și principiul european: valorificarea superioară și dezvoltarea locală. Și Codul Silvic prevede așa ceva. Dar, prin mecanismele subsecvente care au fost create s-au blocat prevederile corecte ale Codului Silvic. La norme și la proceduri s-a greșit. Vă rog să încercăm să susținem aceste politici publice pentru susținerea industriei de mobilă. O casă mobilată cu lemn este o casă stabilă, una mobilată cu pal pare o casă de tranzit. Trebuie să milităm pentru trăinicie și durabilitate.”

 

Marian Stoicescu, președinte Federația pentru Apărarea Pădurilor din România„Rolul acestei platforme Pădurea românească. Prezent și viitor. 2020 – 2030 este să propunem și să insistăm și la Comisia Europeană pentru intrarea în normalitate a domeniului pădurilor. Mai ales că se schimbă componența Comisiei Europene și există interes pe această zonă. Este nevoie de o atenție sporită în acest sens.”

 

Evenimentul a avut loc la sediul organizației PROGRESUL SILVIC, iar scopul întâlnirii a fost acela de a supune dezbaterii noi teme de interes pentru sectorul forestier și industriile aferente și de a agrea împreună soluțiile cele mai potrivite.

 

Review overview

POST A COMMENT