Home / circularitate  / Noi finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea IMM-urilor

Noi finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea IMM-urilor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță noi finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea IMM-urilor. Procedura de implementare a Programului de Microindustrializare a fost publicată în Monitorul Oficial. Inițiativa își propune să sprijine investițiile în sectoarele economice prioritare, precum și să faciliteze creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM-urilor. De asemenea, are drept obiectiv susținerea producției interne și promovarea conceptului Fabricat în România.

 

 

Programul va fi implementat de Ministerul Economiei prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în parteneriat cu instituțiile de credit cu care vor fi semnate convenții de colaborare, în urma unui proces de selecție deschis și transparent. În acest scop, antreprenorii vor putea contracta credite de investiții de la băncile partenere, în timp ce Ministerul Economiei va acoperi până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin procedură, dar nu mai mult de 500.000 lei. Precizăm, totodată, că valoarea minimă a creditului de investiții este de 250.000 lei.

 

Investițiile eligibile se referă, printre altele, la echipamente tehnologice, cum ar fi mașini, utilaje și instalații de lucru, la soluții și sisteme de eficientizare energetică, la echipamente pentru colectarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor industriale, la achiziția de autoutilitare și autovehicule speciale sau de spații de lucru și producție, precum și la realizarea de site-uri de prezentare a activității. Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil societățile care desfășoară activități din domenii precum industria alimentară, metalurgică, a textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte, prelucrătoare a lemnului, precum și  industriile ce au ca scop fabricarea de produse din: hârtie, farmaceutice și chimice, cauciuc și mase plastice. Fabricarea de mobilă, calculatoare și de mașini, precum și alte sectoare, detaliate în procedură, sunt de asemenea eligibile în cadrul programului. bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

 

Documentul poate fi consultat aici https://shorturl.at/gjkGT

 

Înscrierile se vor desfășura online și vor fi anunțate la o dată ulterioară. Procedura prevede depunerea unor cereri tip de acord de principiu la creditare și finanțare prin intermediul unui formular electronic de înscriere, care va fi disponibil pe site-ul MEAT. La finalul acestei etape, va fi publicată lista tuturor cererilor înregistrate, în ordinea înscrierilor. Ulterior, aplicanții vor fi înștiințați să se prezinte la instituția de credit parteneră pentru care au optat, unde  va fi realizată o preverificare a bancabilității. Dacă răspunsul este unul pozitiv, va fi emis acord de principiu la creditare, iar AIMM va începe procesul de evaluare administrativă și de eligibilitate, care poate fi încheiat favorabil prin emiterea notificării de principiu la finanțare. Creditul va fi acordat, însă, doar după verificarea finală a bancabilității, de către instituția de credit parteneră.

 

Mai multe detalii despre mecanismul de finanțare și investițiile eligibile ⤵ https://shorturl.at/jloz1

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT