Home / Focus  / Ministerul de Finanțe a publicat Normele de aplicare a OUG 37/2020 privind amânarea ratelor la credite

Ministerul de Finanțe a publicat Normele de aplicare a OUG 37/2020 privind amânarea ratelor la credite

Prin normele aprobate prin HG 270/2020, publicate în MO nr 285/ 06.04.2020 se precizează că debitorul poate solicita băncii amânarea la plată pentru o perioadă de 1-9 luni, iar termenul pentru depunerea solicitării pentru suspendarea ratelor este de 45 de zile începând din data de 30 martie 2020.

 

Suspendarea plății se acorda pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 

  • Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv

 

  • Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv

 

  • Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv

 

  • Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 37/2020.

 

Perioada pentru care se poate suspenda plata ratelor este cuprinsă între 1 lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020.

 

 

Condiții pentru firme și PFA

 

Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

 

1. Pentru debitori persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF), profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.

 

2.  Pentru firme (alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați la lit. a), dacă dețin certificatul de situații de urgență (CSU) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.

 

3. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.

 

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute la art. 15 și ale prezentului articol și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

 

Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor și aprobarea suspendării la plată și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de  înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

 

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare  a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

 

Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, doar cu acordul prealabil al acestora.

 

Notificarea debitorului se realizează în format letric (pe hârtie) sau prin poșta electronică (e-mail), la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

 

Review overview
1 COMMENT
  • Serban aprilie 7, 2020

    Ce se intampla cu ratele la leasing? Se pot amana si acestea?

POST A COMMENT