Home / Focus  / L4MS lansează al doilea apel deschis

L4MS lansează al doilea apel deschis

1,5 mil. Euro nerambursabili pentru automatizarea logisticii în sectoarele producătoare de bunuri

 

L4MS (Logistics for manufacturing SMEs / Logistică pentru IMM-urile de producție) lansează a doua rundă de Apeluri deschise pe 1 septembrie 2019. Firmele producătoare de bunuri, din categoria întreprinderi mici și mijlocii (IMM-urile) și întreprinderi cu capitalizare medie (250 – 3000 de lucrători), precum și furnizorii de roboți și soluții de automatizare din România sunt invitați să solicite finanțare europeană prin Programul de Accelerare L4MS. Programul are ca obiectiv dezvoltarea unor soluții noi de logistică în fabrici (logistică internă), folosind roboți mobili și platforma OPIL de tip IoT.

 

Obiectivul L4MS este să furnizeze sectoarelor producătoare de bunuri din economie o variantă economică (ieftină) pentru instalarea de tehnologii avansate și automatizare a logisticii din interiorul fabricilor. L4MS oferă IMM-urilor instrumentele care le pot ajuta să își reducă semnificativ atât costurile, cât și timpul de instalare a roboților mobili.

 

Programul de accelerare L4MS a dezvoltat o platformă software industrială pentru Internetul Lucrurilor (pentru interconectarea eficientă a dispozitivelor mobile, a programelor software de întreprindere, a echipamentelor inteligente și roboților), care vizează logistica din fabrică, numită OPIL (Open Platform for Innovations in Logistics / Platformă Deschisă pentru Inovații în Logistică), pentru a îmbunătăți și extinde comunicarea între diferitele elemente existente în halele de producție ale companiilor. Aceasta transformă un mediu de producție funcțional într-un sistem logistic flexibil și receptiv. Introducerea unui simulator 3D (Visual Components) în proces permite testarea virtuală a soluțiilor înainte de luarea deciziei finale pentru efectuarea investiției. De asemenea, același simulator 3D permite instalarea unor soluții variate de colaborare om-robot în logistica intra-fabrică într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor. Puteți citi mai multe despre OPIL la adresa: project.l4ms.eu/opil.


Cum puteți solicita finanțare programului L4MS?

 

Firmele producătoare de bunuri din economia românească (indiferent de sectorul industrial) pot solicita finanțare împreună cu un integrator de sisteme, un furnizor de automatizare, un producător de roboți, o organizație de cercetare sau un Centru de Inovare Digitală (Hub de Inovare Digitală –Digital Innovation Hub). Consorțiul de 2-3 parteneri astfel format poate să elaboreze împreună și să transmită o propunere de automatizare a logisticii de la punctul de lucru al IMM-ului producător de bunuri, solicitând finanțarea cercetării necesare pentru găsirea soluției optime. Cele mai promițătoare propuneri, care se vor materializa în Experimente de Aplicare a noilor tehnologii în logistica intra-fabrică – în principal, OPIL și roboți mobili autonomi – vor dobândi acces la finanțare și o serie de alte servicii. Mai exact, Experimentele pentru care se solicită finanțare trebuie să vizeze automatizarea transportului materiilor prime din depozit la locul de prelucrare și a produselor finite din halele de producție în depozitul de produse finite, prin soluții care implică OPIL și roboți mobili autonomi (AGV-uri), iar Experimentele care vor dovedi cel mai ridicat potențial de inovare vor beneficia de:

 

Finanțare nerambursabilă de până la 250.000 € per echipă, alături de consultanță tehnologică și de afaceri, acces la cele mai noi laboratoare de testare, training pentru recalificarea lucrătorilor și finanțare pentru dezvoltarea noului model de afaceri în vederea transpunerii lui în realitate.

 

Experimentele selectate vor lua parte la un program extensiv și individualizat de training și își vor construi experimentul în jurul tehnologiei OPIL pentru a virtualiza complet logistica intra-fabrică, accelerând astfel drastic procesul de inovare din această zonă de activitate din firmă. Programul de accelerare (detalii la adresa: l4ms-open-call.fundingbox.com) este împărțit în trei etape și durează între 2 și 11 luni, depinzând de performanțele obținute de fiecare consorțiu în fiecare etapă (evaluări și selecții succesive – dar și asistență tot mai intensivă din partea programului L4MS – după fiecare dintre primele două etape).

 

„Dacă firmele sunt dornice să facă primul pas ca să își îmbunătățească procesele logistice, acesta este programul căruia merită să i se alăture. L4MS nu înseamnă doar să îți aduci un robot mobil autonom (AGV) sau un robot în fabrică. L4MS înseamnă să te uiți la întreg procesul logistic și să te gândești cum, când și care sunt soluțiile la care merită să te gândești”, spune Kristo Timberg, directorul executiv al firmei estoniene AS ChemiPharm, una dintre cele trei companii care s-au alăturat programului L4MS ca experimente pilot (detalii pe project.l4ms.eu/pilots).

 

Programul L4MS a organizat primul Apel deschis pentru solicitarea de sub-finanțare din fonduri europene pe parcursul acelorași luni (septembrie – noiembrie) în anul 2018. Mai multe despre câștigătorii Apelului deschis de anul trecut la adresa: project.l4ms.eu/news/6-smes-move-next-phase-after-l4ms-bootcamp.

 

 


L4MS oferă asistență în procesul de găsire de parteneri pentru formarea unui consorțiu (matchmaking)

 

FundingBox, unul dintre partenerii-cheie ai programului L4MS, oferă servicii de matchmaking pentru a ajuta firmele să își găsească partenerii potriviți pentru Experimentele de aplicare. Firmele își pot exprima individual interesul de a participa într-un Experiment de aplicare și a primi sub-finanțare prin completarea unui formular de solicitare și transmiterea lui on-line, accesând adresa: l4ms-registration.fundingbox.com/. Serviciul de matchmaking este deja disponibil, fiind gândit ca un serviciu de pre-înregistrare pentru solicitarea de finanțare și oferit ca atare înainte de deschiderea Apelului. Înregistrarea are în completare și un serviciu de asistență online (helpdesk), unde se pot solicita informații suplimentare.

 

Dacă sunteți un producător de bunuri care căutați să vă impulsionați capacitatea de producție și să vă îmbunătățiți sistemul logistic din fabrică, programul de accelerare L4MS este programul potrivit pentru dumneavoastră!

 

SOLICITAȚI FINANȚARE on-line prin Apelul deschis L4MS în perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2019 la: l4ms.eu/l4ms/#/home  sau l4ms-open-call.fundingbox.com/ unde veți descoperi Ghidul Solicitanților (Guide for Applicants), Întrebări puse frecvent (Frequently Asked Questions) și Formularul de solicitare (Application form).


Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați:

 

Kati Nikopensius, Manager Apel deschis, Fundingbox, helpdesk@l4ms.eu

 

APMR, reprezentant L4MS în România, Coordonator acțiune L4MS pentru România: Andreea Paraschiv, proiecte@industriamobilei.ro

 

Proiect finanțat de Programul cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene, Contract de finanţare nr. 767642.

 

Notă:

 

Asociația Producătorilor de Mobilă din România este partenerul din România al proiectului L4MS – Logistică inteligentă pentru producție.

 

Sub-finanțarea L4MS se adresează în mod expres firmelor producătoare de bunuri din categoria întreprinderi mici și mijlocii (până în 250 de lucrători și cifră de afaceri sub 50 milioane de Euro) și întreprinderi cu capitalizare medie (între 250 și 3000 de lucrători), precum și furnizorilor de roboți și soluții de automatizare.

 

Conceptul IoT (prescurtarea termenului englezesc „Internet of Things” – „Internetul Lucrurilor”) este un concept specific noilor tehnologii TIC și schimbărilor induse de aplicarea acestora în producția de bunuri care au înglobate componente electronice. Conceptul presupune interconectarea eficientă (mergând până la o interconectare universală) în rețea a diverselor dispozitive și echipamente inteligente (de la dispozitive mobile destinate comunicării – telefoane mobile, tablete, laptop-uri, scannere mobile etc – la mijloace de producție industriale – roboți și alte echipamente – sau bunuri de folosință îndelungată din gospodărie – televizor, frigider, ușa garajului, etc), permițând comunicarea și colaborarea între acestea, precum și automatizarea operării lor (coordonarea între ele în timpul funcționării și operarea lor de la distanță).

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT