Home / Interviuri  / Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor, răspunde întrebărilor Revistei MOBILA despre Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor, răspunde întrebărilor Revistei MOBILA despre Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

La solicitarea Redacției Revistei MOBILA, din data de 28 august 2018, privind acordarea unui interviuavând în vedere consultările care aveau loc, la acea dată, în cadrul GRUPULUI DE LUCRU creat la Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea modificării Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017am primit ieri, 9 octombrie 2018, următorul răspuns din partea ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș:

 
Revista MOBILACreşterea exagerată a preţurilor la lemnul fasonat scos la licitaţiile organizate de Regia Naţională a Pădurilor, a determinat ca o parte din operatorii economici din industria mobilei să se confrunte cu dificultăţi financiare majore şi să fie nevoiţi să achiziţioneze cherestea din import. S-a solicitat ca preţul lemnului fasonat să fie calculat la volumul net fără coajă.

 

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: Conform prevederilor Hotărârii nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, preţurile de pornire la licitaţie se stabilesc de organizatorul licitaţiei în conformitate cu competentele stabilite prin actele normative. Pentru lemnul fasonat preţurile de pornire se fundamentează pe principiile economiei de piaţă ţinând cont de condiţiile de livrare. Pentru lemnul rotund şi despicat de lucru preţul de pornire se stabileşte atât pentru volumul net cât şi pentru coaja acestuia, pentru fiecare lot, respectiv fiecare piesă personalizată. În prima parte a acestui an, în urma unor semnale primite din partea Asociaţiei  Forestierilor din Romania (A.S.F.O.R.) şi Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România (A.P.M.R.), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a atenţionat conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva asupra obligativităţii respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor de pornire la licitaţiile de lemn rotund fasonat. În urma acestui demers Romsilva a dispus direcţiilor silvice din structura sa, ca la licitaţiile de vânzare a lemnului fasonat să se liciteze volumul net al loturilor şi pieselor de lemn fasonat de lucru. Totodată, regia s-a angajat ca la licitaţiile pentru vânzarea lemnului fasonat care vor fi organizate în perioada următoare, dispoziţiile conducerii regiei precum şi celelalte reglementări în vigoare să fie aplicate de către toate direcţiile silvice, în mod unitar.

 

În prezent, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură efectuează, prin gărzile forestiere, verificări privind modul de fundamentare a preţului cojii şi licitarea lemnului de lucru fasonat de către unităţile regiei, în urma cărora vor fi dispuse măsurile legale care se impun

 

Revista MOBILA: Nerespectarea în cadrul licitatiilor organizate de direcţiile silvice a prevederilor art. 18 pct. 5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care precizează că „lotul de lemn fasonat se constituie dintr-un singur sortiment industrial şi o singură specie”.

 

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: Referitor la acest aspect trebuie menţionat faptul că, la solicitarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a efectuat o serie de verificări în urma cărora a rezultat faptul că asemenea situaţii au reprezentat cazuri izolate cum ar fi cel al licitaţiei de lemn fasonat din data de 18.07.2018 desfăşurate la Direcţia Silvică Mureş în cadrul căreia nu au fost respectate prevederile Art. 18 alin. (5) din Regulamentul de vânzare.Pentru acest caz regia a dispus anularea licitaţiei şi organizarea unei noi proceduri de licitaţie.Totodată, au fost aplicate măsuri de de sancţionare a persoanelor vinovate pentru deficienţele constatate.

 

Revista MOBILA:  S-a solicitat să se majoreze cantităţile de lemn rotund de gater oferite la licitaţiile de lemn fasonat şi lemnul fasonat să se constituie din sortimente industriale în conformitate cu standardele în vigoare (lemn rotund pentru cherestea , lemn rotund pentru furnire estetice).

 

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu poate impune administratorilor de păduri proprietate publică majorarea cantităţilor de lemn rotund oferite la licitaţiile de lemn fasonat de lucru organizate pentru prima rundă. Aceste cantităţi rezultă în urma sortării industriale a masei lemnoase exploatate de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în regie proprie sau prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră. Potrivit prevederilorRegulamentului de vânzare, volumul de masă lemnoasă exploatat în aceste condiţii, constituit din partizile de produse principale, de produse din lucrări de conservare şi cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, se stabileste de organizatorul licitaţiei. Pentru anul 2018 acest volum este în procent maximum de 20% din volumul total prevăzut a se recolta. Începând cu anul de producţie 2019 acest volum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului de adminstraţie al regiei sau de comitetele directoare ale unităţilor din subordine.

 

În ceea ce priveşte reactualizarea şi aplicarea standardelor pentru lemnul rotund menţionăm că semnalelor primite din partea Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România privind sortarea necorespunzătoare a sortimentelor de lemn fasonat vândute la licitaţie de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, li se adauga cele asemănătoare primite în toamna anului trecut din partea Asociaţiei Forestierilor din România – ASFOR. În urma intervenţiei autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la momentul respectiv Romsilva a negat toate acuzaţiile apreciind ca personalul silvic din cadrul regiei are calificarea necesară pentru a sorta masa lemnoasă conform standardelor în vigoare. Întrucât opiniile celor implicaţi erau divergente s-a considerat că cea mai buna soluţie este organizarea unor întâlniri de lucru la care să participe delegaţi din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, Romsilva, ASFOR şi Asociaţiei Producătorilor de Mobilă, în cadrul căreia să fie clarificate toate problemele legate de sortarea masei lemnoase. În funcţie de rezultatul dezbaterilor, dacă acest lucru se va impune, poate fi demarată procedura de reactualizare a standardelor în vigoare sau crearea unui ghid de bune practici în ceea ce priveşte sortarea lemnului pentru a putea fi satisfăcute solicitările cumpărătorilor de lemn.

 

Revista MOBILA: APMR nu a fost şi nu este de acord cu propunerea reprezentanţilor ASFOR, ca licitaţiile să se desfăşoare într-o singură rundă.

 

Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor: În  prezent, la nivelul Ministerului Apelor şi Pădurilor a fost constituit un grup de lucru pentru modificarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. După finalizare proiectul de act normativ  va parcurge etapa dezbaterii publice prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică . În această etapă toţi factorii interesaţi (organizaţii neguvernamentale, administratori de păduri şi asociaţii profesionale din industria exploatării şi prelucrării lemnului ) vor putea formula observaţii şi propuneri.

Având în vedere bunele relaţii instituite între Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România asigurăm producatorii de mobilă că la nivelul ministerului nu vor fi elaborate acte normative de modificare a Regulamentului de vânzare fără ca la consultări să fie invitată să participe şi conducerea asociaţiei.

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT