Home / Industria Mobilei  / Învățământul profesional dual, soluție dovedită pentru industria lemnului

Învățământul profesional dual, soluție dovedită pentru industria lemnului

O echipă de profesori de specialitate de la Facultatea de Ingineria Lemnului – Braşov şi de la câteva Colegii Tehnice şi Licee Tehnologice din România au efectuat în perioada 24 – 28 septembrie 2018 o deplasare de documentare în Germania și Austria cu scopul de a se familiariza cu învăţământul tehnic profesional.

 

S-a urmărit modul în care se folosesc cele mai moderne metode de transmitere şi consolidare a cunoştinţelor de specialitate în unităţile de învăţământ profesional, funcţionarea învăţământului vocaţional dual, nivelul de dotare cu scule, utilaje şi echipamente. De asemenea s-a urmărit apariţia celor mai noi competenţe profesionale în domeniul prelucrării lemnului, luându-se în considerare evoluţia tehnologiilor, a modernizării utilajelor, a cerinţelor operatorilor de utilaje impuse de cărţile tehnice ale acestora, a introducerii informaticii în funcţionarea echipamentelor şi nu în ultimul rând a solicitărilor angajatorilor pe piaţa muncii. Se intenţionează formarea şi în România, prin instituţiile de învăţământ de specialitate, a unor lucrători în lemn de largă anvergură profesională. Dotarea completă şi complexă a atelierelor şcolare precum şi modernizarea metodelor de predare au ca rezultat creșterea atractivităţii tinerilor faţă de domeniul prelucrării lemnului.

 

O primă vizită a avut loc la fabrica de mașini electrice portabile Festool din Neidlingen Landul Baden-Württemberg, Germania. Aici se fabrică o gamă foarte mare de mașini electrice portabile pentru prelucrarea lemnului, dulgherie și finisări în construcții.

 

Călătoria de documenatre a continuat cu Berufsgenossenschaft Holz und Metall – Stuttgart, asociație profesională specializată în pregătirea privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă pentru lucrătorii în lemn și metal. Aici predomină pregătirea practică iar periodic se examinează cunoștințele dobândite. Se pune accent pe protecția muncii și pe dezvoltarea competențelor-cheie, odată cu orele de pregătire teoretică.

 

A avut loc o vizită la compania Bessey – Bietigheim-Bissingen, Germania, cu o vechime de 129 de ani pe piață și cu 1200 de sortimente și tipodimensiuni. Aceasta se numără printre cei mai mari producători de instrumente de prindere și scule de tăiere din lume folosite cu precădere în tâmplărie, dulgherie, industria mobilei.

 

Vizita la Centrul de formare profesională BAZ – Esslingen, Germania, finanțat de Agenția Federală Ocuparea forței de Muncă și Centrul din Esslingen a fost una revelatoare în ceea ce privește pregătirea viitorilor specialiști. Centrul a pregătit până în prezent lucrători în lemn pentru cca 4000 firme de prelucrarea lemnului și industria mobilei și are săli de clasă și ateliere dotate cu scule pentru prelucrarea manuală a lemnului și mașini de bază pentru tâmplărie.

 

Societatea Westerman – Denkendorf, Germania a fost, de asemenea, pe lista noastră de documentare. Este o companie de familie, specializată pe amenajări interioare: design, mobilă, arhitectură de interior, izolare fonică, protecție împotriva incendiilor, răcire, ventilație și iluminat, restaurare și conservare.

 

Participanții au fost invitați și la Holztechnicum Kuchl – Salzburg, Austria, Școala Superioară tehnică Kuchl – Instituție de învățământ privată, cu statut public, cu următoarele activități de instruire: Colegiu pentru Industria Lemnului; Școală de tehnicieni (maiștri) pentru tehnologia lemnului; Școala Tehnică Superioară pentru Inginerie industrială și tehnologia lemnului.

 

Vasile Vali Șerban, director Colegiul Tehnic Forestier Câmpina: „Şcolile profesionale şi instituţiile de învăţământ superior din Germania şi Austria au arătat cu tărie orientarea spre aplicare, practică, creşterea eficienţei şi profesionalism. Acestea acoperă tot spectrul de nevoi de formare şi de încadrare a tuturor tinerilor, fiind şcoli de firmă, private, tehnice sau pentru tinerii cu nevoi speciale. În general, s-a observat clar că este importantă implicarea firmelor în formarea forţei de muncă din sectorul prelucrării lemnului, fie prin educaţie – instruire, fie prin susţinerea materială şi financiară a şcolilor profesionale. Poate tocmai de aceea ideea de învăţământ dual a prins mai bine în Austria şi Germania, fiind legată de pregătirea forţei de muncă. Utilaje şi echipamente moderne, de sute de mii de euro, care în România se găsesc foarte rar în instituţiile de pregătire profesională, aici se găsesc în fiecare centru de formare. De asemenea, programele Industry 4.0 – concepte referitoare la digitalizarea în industrie folosind tehnologii smart, care aici sunt implementate în toate firmele, în România încă se mai discută la nivel teoretic, fiind un concept mai greu de introdus.”

 

 

Concluzii după vizita de documentare

 

  • Firmele și școlile vizitate în Germania și Austria sunt instituții de înalt nivel tehnic, tehnologic și educativ. Se practică învățământul dual, cu rezultate excelente în activitatea cursanţilor și angajatorilor
  • Organizare foarte bună a activităţii din aceste firme şi şcoli profesionale, pentru a fi cât mai eficiente şi a răspunde nevoilor pieţei
  • Atenţie deosebită cercetării şi inovaţiei şi orientarea permanentă spre descoperirea de soluţii la probleme pentru a veni în întâmpinarea clientului
  • Învățământul tehnic este strâns legat de producție, satisfăcând nevoile angajatorilor
  • Se dezvoltă și se transmit competențe noi, specializate pe operații complexe
  • Persoanele cu dizabilități sunt școlarizate diferențiat, în funcție de capacitatea de asimilare a indivizilor, în final asigurându-se acestora integrarea profesională și socială pe piața muncii
  • Tehnologia IT este prezentă în toate domeniile, astăzi un bun lucrător trebuind să fie dublat de un bun informatician
  • Competențele din standardele ocupaţionale – SO şi a standardelor de pregătire profesională – SPP trebuie revizuite periodic, luându-se în considerare evoluţia tehnologiilor, a modernizării utilajelor, a introducerii informaticii în funcţionarea echipamentelor. Competențele trebuie stabilite în conformitate cu cerințele angajatorilor
  • Dotarea completă şi complexă a atelierelor şcolare cu echipamente moderne precum şi îmbunătăţirea metodelor de predare au ca rezultat mărirea atractivităţii tinerilor faţă de domeniul prelucrării lemnului.

 

Echipa de specialişti care a fost în deplasarea de documentare în Germania și Austria

Dr. Mihai Ispas, decan, Facultatea de Ingineria Lemnului, Braşov

Dr. Alin M. Olărescu, organizator, Facultatea de Ingineria Lemnului, Braşov

Dr. Wilhelm Laurenzi, Facultatea de Ingineria Lemnului, Braşov

Vasile-Vali Şerban, director, Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina

Daniela Şovăială, prof. Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina

Mircea Vlad, consilier APMR

Costina Gheorghe, prof. Liceul Tehnologic dr. Nicolae Rucăreanu, Braşov

Cristian Zdreală, prof. Liceul Forestier Regele MIHAI I, Curtea de Argeş

Elena Ionescu, prof. Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi, Piteşti

Liviu Marin, prof. Colegiul Tehnic Toma N Socolescu, Ploieşti

Doiniţa Bulgaru, prof. Colegiul Tehnic Grigore Asachi, Iaşi

Adrian Stănescu, prof. Liceul Tehnologic Lopătari, Buzău

Adriana Cicu, prof. Liceul Tehnologic Dacia, Caransebeş

Florin Stan, prof. Liceul Teoretic Nicolae Iorga Nehoiu, Buzău

 

Material realizat de Mircea Vlad, consilier APMR

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT