Home / Focus  / Informații utile legate de reducerea timpului de lucru, conform OUG 132/2020

Informații utile legate de reducerea timpului de lucru, conform OUG 132/2020

Detalii tehnice cu privire la OUG nr. 132/2020, referitor la angajatorii care întrunesc condițiile și  pot reduce timpul de lucru al angajaților cu maximum 50%, dar minimum 5 zile consecutive/lună, urmând ca 75% din salariul nerealizat sa fie decontat de la buget. Conform legii, se înregistrează în Revisal decizia angajatorului care privește: reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente.

 

Termen de efectuare completări în REVISAL: 25 septembrie 2020. Facilitatea se accesează începând din octombrie 2020, pentru o perioadă de 3 luni.

 

Modificari ce trebuie efectuate in Registrul de evidenta al salariatilor – REVISAL:

 

 

Reducerea timpului de munca – inregistrari Revisal:

 

Potrivit art. 1 alin. (1) – (4) din OUG nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

“(1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

(2) Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

 

(3) Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

 

(4) Pe durata reducerii timpului de munca in conditiile prevazute la alin. (1) salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.”

 

Prevederile sus-mentionate arata ca se inregistreaza in Revisal decizia angajatorului care priveste: reducerea timpului de lucru, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente.

 

Modificarile prevederilor din CIM se fac prin Decizie individuala emisa de angajator pentru fiecare salariat, privind:

 

modificarea tipului de norma si reducerea duratei muncii in cazul salariatilor incadrati cu norma intreaga anterior reducerii timpului de lucru precum si repartizarea timpului de lucru daca se modifica din egal in inegal sau invers;

 

modificarea salariului de baza;

 

indemnizatia privind reducerea timpului de lucru in cuantum de 75%.

 

Pasii de urmat in Revisal pentru a completa datele aferente pe fiecare salariat in parte:

 

In Revisal trebuie inregistrate, anterior producerii modificarii, urmatoarele:

 

– Modificarea tipului de norma si durata muncii (conform art. 3 lit. g) din HG nr. 905/2017, angajatorii completeaza in REGISTRU durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial);

 

– Modificarea salariului de baza si mentionarea indemnizatiei de 75% ( conform art. 3 lit. h) din HG nr. 905/2017, angajatorii completeaza in REGISTRU salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca).

 

Intrucat in Revisal nu este predefinit acest tip de indemnizatie, acest tip trebuie configurat, iar setarile sunt urmatoarele:

 

–  Categoria ANGAJATOR ADAUGARE Spor/indemnizatie/alt adaos salarial

 

→Nume: se completeaza “INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA”,

 

→ Descriere: se completeaza “INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA CONFORM OUG NR. 132/2020

 

Apoi se selecteaza butonul “SALVARE”

 

In acest moment este definit in Revisal tipul de indemnizatie.

 

Urmeaza sa se modifice tipul de norma, salariul si sa introducem indemnizatia de 75% pentru fiecare salariat afectat de masura.

 

In aplicatia Revisal:

 

– Categoria CONTRACTE MODIFICARE CONTRACT, se parcurg urmatorii pasi: 

 

Subcategoria TIP CONTRACT:

Tip norma : Cu timp partial

Durata timp munca : Cu timp partial

Repartizare timp munca : Inegal

Timp interval repartizate: ore/saptamana

Timp munca : 30 (in cazul in care se reduce durata muncii de la 40 ore la 30 de ore pe saptamana)

 

Subcategoria SALARIU → Salariu brut: se modifica salariul de baza aferent timpului de munca

Subcategoria SPORURI, INDEMNIZATII SI ALTE ADAOSURI SALARIALE → ADAUGA → Selectare spor/indenizatie/alt adaos salarial:

 

Tip: INDEMNIZATIE TIMP DE MUNCA

 

Valoare: 75 %

 

Procent: se bifeaza optiunea. Apoi, se salveaza modificarile realizate.

 

La final din aplicatie GENERARE REGISTRU, se salveaza fisierul.RVS apoi se transmite registrul la ITM pe portalul https://reges.inspectiamuncii.ro/, cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarilor.

 

Informațiile sunt oferite de Tatiana Frigea, manager financiar APMR, în colaborare cu www.portalcontabilitate.ro

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT