Home / Focus  / Informații din primul ciclu (2008-2012) al Inventarului Forestier Național

Informații din primul ciclu (2008-2012) al Inventarului Forestier Național

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), a finalizat centralizarea datelor rezultate din primul ciclu al Inventarului Forestier Național (IFN).

 

Conform datelor IFN, România beneficiază de o suprafață totală de 7.046.056 ha de pădure. Pe regiuni, cea mai mare suprafață de pădure se regăsește în Transilvania, unde 37% din suprafața totală a terenurilor este acoperită de vegetație forestieră. Urmează Moldova, cu 31% și Țara Românească, cu 20%.

BUSTENI_Karen Arnold

 

 

În funcție de zonele de relief, din totalul suprafeței zonei montane din România, 65% este acoperită cu pădure. În zona de deal, din totalul suprafețelor, zona de pădure reprezintă 27%, iar la câmpie pădurile ocupă 5% din suprafețe.

 

În ceea ce privește speciile de arbori care se găsesc în pădurile României, fagul este principala specie forestieră din țara noastră. El ocupă 31% din suprafața terenurilor acoperite cu pădure. Este urmat de răşinoase (molid, brad, pini etc.) cu o pondere de 26%, de diverse specii de foioase tari (carpen, salcâm, frasin, paltin etc.) cu 20% pondere și de cvercinee sau stejari (gorun, cer, gârniță, stejar pedunculat etc.) cu o pondere de 16% în suprafața pădurii. Pe ultimul loc se afla grupa diverselor specii de foioase moi (tei, plop, salcie etc.), care ocupă 7% din suprafața pădurii.

 

GATER_By Meursault2004Distribuția pe clase de vârstă a pădurii arată că cea mai mare suprafață a pădurii (21%) se găsește în clasa a II-a de vârstă (21-40 ani), urmată de clasele de vârstă a IV-a (61-80 ani) și a III-a (41-60 ani), cu 19%, respectiv 18%, din suprafața pădurii. Însumată, suprafața pădurii din cele trei clase de vârstă reprezintă peste 58% din suprafața totală a pădurii.

 

IFN este conceput ca un inventar forestier continuu, cu o periodicitate a ciclului de inventariere de cinci ani.
Informațiile IFN vor fi utilizate la elaborarea politicii forestiere naționale, care va fi exprimată în strategii, legislație şi programe forestiere naționale pentru gestionarea durabilă a pădurilor.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT