Home / Industria Mobilei  / Industria mobilei și economia circulară, un scenariu-prognoză pentru 2030, partea a II-a

Industria mobilei și economia circulară, un scenariu-prognoză pentru 2030, partea a II-a

Proiectul SAWYER (Competențe și nevoi privind siguranța lucrătorilor într-o industrie circulară a mobilei), finanțat de Comisia Europeană prin apelul Sprijin pentru dialogul social VP/2018/001 (acord de grant VS/2019/0027), a publicat în luna aprilie 2020 cea de-a 3-a versiune a raportului „Scenariul prognozat pentru industria mobilei în legătură cu economia circulară în anul 2030”.

 

Cele mai bune scenarii de utilizare și recuperare

 

Producătorii de mobilă vor avea un control mai mare cu privire la utilizarea și scenariul de sfârșit de viață al produselor lor. Acest lucru va necesita un design mai bun al produsului pentru a facilita scenarii dezirabile, ceea ce îi va obliga pe producători să analizeze:

 

 • cum să prelungească rezistența la uzură a produselor lor și să o adapteze la nevoile utilizatorilor,
 • cum să promoveze întreținerea produselor lor de către clienți,
 • cum să faciliteze repararea produselor lor de către clienți sau furnizori specializați de servicii,
 • cum să pună la dispoziție pe piață piese de schimb și consumabilele necesare, după vânzare și pe durata de viață a produsului,
 • cum să își informeze clienții despre toate aceste aspecte și cum să îi motiveze să le ia mai mult în considerare.

 

În ceea ce privește scenariul de sfârșit al vieții produsului, fabricanții vor analiza:

 

 • nevoia și valoarea unui sistem de preluare a produselor proprii (adică, logistica inversă și optimizarea acesteia),
 • cum să faciliteze refabricarea / refolosirea produselor lor,
 • cum să faciliteze reciclarea materialelor incluse în produsele lor

 

Abordarea acestor probleme va necesita o mai bună cunoaștere a modurilor de utilizare a produselor lor și a clienților și colaborarea cu diferiți actori din lanțul valoric al produselor (de la furnizori la potențiali reciclatori), cu aceia care elaborează politici (la nivel de UE și național) și cu municipalitățile. Controlul mai mare din procesul de fabricație ar putea însă oferi noi oportunități de afaceri asociate acestor scenarii de utilizare și sfârșit de viață.

 

 

Cererea clienților pentru produse care dovedesc mai multă preocupare pentru mediu

 

Pe parcursul procesului de cumpărare, clienții interesați de produse de mobilier pe bază de lemn vor solicita mai multe informații despre sustenabilitatea produselor în ce privește grija față de mediu. Deși costurile asociate produsului vor continua probabil să fie un parametru de decizie principal pentru consumatori, și alte aspecte vor căpăta relevanță, cum ar fi cele asociate unei preocupări mai mari pentru problemele de mediu (schimbările climatice, utilizarea substanțelor periculoase etc).

 

Producătorii vor folosi diferite mecanisme pentru a comunica aceste caracteristici, de la site-uri web dedicate la informații conținute direct pe produse și ambalajele acestora (etichete ecologice de tip I, II sau III). Aceste informații vor fi armonizate la nivelul UE (de pildă, Amprenta de Mediu a Produsului sau similare, convenite de sector) și adaptate la nivelul de cunoștințe privind aceste probleme ale clienților vizați (B2B, B2C etc).

 

Noi instrumente (digitale) vor fi puse în funcțiune, cum ar fi „pașapoartele produselor”, filigranele sau etichetarea, care vor conține informații relevante privind mediul pentru consumatori – întregul ciclu de viață al produselor și alți parametri de circularitate (ca potențialul de reciclare). Acest lucru va necesita o mai mare trasabilitate a materiilor prime utilizate și a substanțelor conținute, precum și un control mai mare al lanțului de aprovizionare și a metodelor armonizate și bazelor de date utilizate la nivel UE / internațional pentru a calcula și raporta indicatorii relevanți privind sustenabilitatea ciclului de viață al produselor de mobilă (amprenta de carbon , consumul de energie etc).

 

Unii clienți vor începe să solicite nu numai caracteristici de mediu, ci și un profil social al produsului și al întregului lanț de aprovizionare (concentrându-se de pildă pe aspecte precum munca copiilor, condițiile de lucru ale lucrătorilor, aspecte de gen etc).

 

Pentru a promova circularitatea, clienții vor trebui să aibă instrucțiuni clare cu privire la modul de întreținere / reparare a produsului și cum să procedeze la eliminarea adecvată a acestuia.

 

Scenariile sustenabile privind sfârșitul vieții produselor încurajate de administrație

 

Administrația va defini mecanisme pentru a stimula cele mai sustenabile scenarii de sfârșit de viață pentru produsele de mobilier pe bază de lemn și materialele componente.

 

Principalul mecanism va fi implementarea unei scheme armonizate de Responsabilitate Extinsă a Producătorului la nivelul UE, cu implicarea producătorilor. La nivel local, municipalitățile și entitățile sociale vor defini sistemele de colectare și reciclare pentru unele dintre aceste produse. Schema EPR armonizată va stabili cerințe armonizate, reguli clare și responsabilități pentru jucătorii implicați, va armoniza obligațiile de raportare, va stabili o abordare la nivelul UE pentru eco-modularea taxelor, va acoperi comerțul online, definițiile domeniului de aplicare etc.

 

În funcție de mecanismul implementat, implicarea directă a producătorilor va fi mai mult sau mai puțin relevantă, dar, în orice caz, aceștia pot favoriza aceste scenarii proiectându-și produsele astfel încât să țină cont de cel mai fezabil și mai ecologic scenariu de sfârșit al vieții.

 

Noua legislație privind deșeurile, la nivelul UE, va limita cele mai poluante scenarii de sfârșit de viață – depozitele de deșeuri – promovând dezvoltarea de noi scenarii și tehnologii de reciclare / recuperare.

 

Scheme de achiziții publice și private ecologice

 

Schemele APE/GPP vor favoriza circularitatea produselor de mobilier pe bază de lemn. Administrațiile publice și organizațiile private vor defini mai multe cerințe de mediu în cererile lor de oferte.

 

Pentru acestea, Comisia Europeană va propune criterii și obiective minime obligatorii privind Achizițiile Publice Ecologice (APE), care vor fi puse în aplicare de un număr mai mare de organizații publice și private, și va sprijini consolidarea capacităților prin îndrumare, formare și diseminare a bunelor practici. Unele aspecte luate în considerare vor fi:

 

 • Rezistența la uzură a produsului
 • Perioada de garanție
 • Conținutul de materiale reciclate
 • Conținutul de substanțe periculoase
 • Emisia de substanțe periculoase
 • Potențialul de reciclare
 • Lanțul de custodie (originea și parcursul materiilor prime)
 • Sistemele de management de mediu
 • Indicatori privind sustenabilitatea ciclului de viață (amprenta de carbon) etc.

 

Schemele APE/GPP vor afecta în principal unele tipuri de mobilier din lemn (cel de birou), dar vor câștiga relevanță și în alte tipuri de cereri de oferte, pe măsură ce tot mai multe organizații private vor include aceste criterii în propria strategie de cumpărare.

 

Politici privind eficiența materialelor

 

Autoritățile la nivel național și european vor defini politici pentru a promova o utilizare mai eficientă a materialelor, inclusiv a lemnului. Aceste politici vor fi legate în principal de Economia Circulară, Utilizarea în Cascadă a Lemnului și Bioeconomie, care vor promova utilizarea materiilor prime secundare și cele mai valoroase opțiuni de recuperare / reciclare a materialelor și produselor pe bază de lemn.

 

Aceste aspecte vor câștiga relevanță în programele de finanțare ale Uniunii Europene, solicitând dezvoltarea unor studii de caz demonstrative, propuneri de noi scheme, tehnologii noi și optimizate de reciclare, noi modele de afaceri, campanii de sensibilizare a clienților, programe de formare pentru părțile interesate etc.

 

Sursa: Raportul „Furniture Sector Forecasted Scenario in relation to Circular Economy in 2030”,– V3.0, disponibil la https://circularfurniture-sawyer.eu)

 

Traducere și adaptare: Andreea Paraschiv, coordonator Departament Proiecte europene, APMR

 

 

Citește și Industria mobilei și economia circulară – un scenariu-prognoză pentru 2030

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT