Home / Design  / Încep înscrierile la Facultatea de Ingineria Lemnului, sesiunea Iulie 2019

Încep înscrierile la Facultatea de Ingineria Lemnului, sesiunea Iulie 2019

În perioada 15 – 20 iulie 2019 vă puteți înscrie la Facultatea de Ingineria lemnului – FIL, din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

 

Facultatea de Ingineria lemnului – FIL are o lungă tradiție în peisajul universitar brașovean și este și astăzi unica facultate din România care pregătește specialiști în designul și tehnologia mobilei și a produselor finite din lemn. O dublă perspectivă, tehnologică și creativă, definește preocupările de studiu și cercetare din facultate.

 

 

Metodele de predare sunt orientate spre activități practice, iar studenții au în permanență acces la laboratoarele dotate cu toate utilajele necesare. Facultatea a dezvoltat parteneriate cu firme precum: Schweighofer Holzindustrie, Kastamonu, Kronospan. Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 41 de universități partenere din Europa, din țări precum: Franța, Spania, Austria, Portugalia.

 

FIL este singura facultate din țară care pregătește specialiști pentru industria prelucrării lemnului, a fabricării mobilei și diverselor bunuri pe bază de lemn, industrie care grupează aproximativ 9.000 de firme cu peste 100.000 de angajați.

 

SUSȚINE PERFORMANȚA

 

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității:

 

  • Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov
  • Bursa internship student-campus

 

Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenți FIL, sunt premiați șefii de promoție ai programelor de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

 

Pe lângă aceste burse oferite de către universitate, studenții merituoși ai Facultății de Ingineria Lemnului pot beneficia de bursele oferite de către companii importante din domeniul prelucrării lemnului, cum ar fi Kastamonu Entegre, Holzindustrie Schweighofer.

 

În centrul universitar există două mari complexe studențești: 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare. Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

 

 

Condiții de admitere

 

Concurs pe bază de dosar  100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele de mai jos, în ordinea precizată:

  • Limba și Literatura Română – proba scrisă
  • Matematică
  • Biologie
  • Fizică

Proba de competență lingvistică este eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate într-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către Ministerul Educației Naționale.

 

Mai multe detalii despre înscriere https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/

 

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT