Home / Industria Mobilei  / IMM-urile care au nevoie de investiții în retehnologizare pot accesa noi ajutoare de stat și de minimis

IMM-urile care au nevoie de investiții în retehnologizare pot accesa noi ajutoare de stat și de minimis

Comisia Europeană a anunţat marţi aprobarea schemei de ajutor de stat pentru România în valoare de 358 milioane de euro pentru susţinerea întreprinderilor în contextul pandemiei de COVID-19, precizând că aceasta respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar.


„Schema de ajutor de stat pentru una dintre măsurile prin care suntem alături de mediul de afaceri a fost aprobată. Vorbim despre finanţări prin care sprijinim refacerea capacităţii de rezilienţă a micro-întreprinderilor şi IMM-urilor, prin realizarea de investiţii pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie sau prestare de servicii, dar şi pentru retehnologizare”, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, într-un comunicat de presă.

Executivul european a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a facilita dezvoltarea anumitor activităţi economice care sunt importante pentru redresarea durabilă a economiei, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Astfel, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

 

Ajutorul se acordă în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, în conformitate cu schemele de ajutor de minimis şi de stat aprobate în condiţiile art. 24 din OUG nr. 82/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea schemei de ajutor de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de legislaţia în vigoare este de 358,14 milioane de euro iar, în funcţie de numărul şi calitatea proiectelor depuse, bugetul poate fi majorat până la 400 milioane euro, în conformitate cu prevederile europene.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1 vor finanţa investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă şi vor avea ca activităţi eligibile: modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare; dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

Potrivit MIPE, pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de minimis valoarea finanţării nerambursabile este de minimum 50.000 euro şi maximum 200.000 euro, iar pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat valoarea finanţării nerambursabile este de minimum 50.000 euro şi maximum 500.000 euro.

Potenţialii beneficiari se pot înrola în aplicaţia IMM Recover pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, dată la care începe perioada de pre-înscriere. Lansarea apelului de proiecte şi depunerea propunerilor de proiecte în aplicaţia informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022.

 

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanţare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului, se vor face începând cu data de 23 august 2022, ora 10:00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice. Apelul se va încheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59.

 

Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene (MIPE) a lansat măsuri de 1,5 miliarde de euro pentru sprijinirea mediul de afaceri în ultimele trei luni iar până în acest moment toate se implementează conform aşteptărilor, a anunţat ministrul de resort, Marcel Boloş.

 

Detali pe https://mfe.gov.ro/ și pe https://smis.ro/

 

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT