Home / Focus  / I4MS-4TS – CE lansează a 4 fază a inițiativei I4MS

I4MS-4TS – CE lansează a 4 fază a inițiativei I4MS

La 1 iunie 2020, Comisia Europeană a anunțat lansarea celei de-a 4-a faze a inițiativei I4MS – ICT Innovation for Manufacturing SMEs (Inovație prin Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru IMM-urile din Industriile Prelucrătoare). Prezentul articol reprezintă o sinteză a inițiativei I4MS, având ca sursă broșurile de prezentare I4MS, website-urile inițiativei și ale CE, și se dorește a fi începutul unei serii de articole de familiarizare a producătorilor români de mobilă cu terminologia specifică programelor și proiectelor europene destinate să încurajeze IMM-urile să se modernizeze. Credem că în actualul context economic, industria mobilei românești are mai mult ca niciodată nevoie să asimileze într-un timp scurt informație utilă care să îi fie sursă de inspirație pentru a trece cu bine această perioadă și a se dezvolta.

 

 

Din 2013, inițiativa I4MS a asigurat investirea a 140 de milioane de Euro de către CE pentru a sprijini digitalizarea industriilor prelucrătoare europene. Ajuns în faza a IV-a, proiectul urmărește să accelereze utilizarea tehnologiilor digitale în procesele de producție din Europa, axându-se pe extinderea impactului la companii, regiuni și sectoare rămase în urmă și pe sprijinirea unei producții personalizate și eficiente la scară mică, bazate pe tehnologii digitale sigure. Inițiativa I4MS– în fapt un program – de încurajare a introducerii și utilizării în producție a noilor tehnologii va acționa pentru consolidarea activității anterioare și pentru a îmbunătăți strategia de sprijinire a Centrelor de Inovare Digitală (DIH) și a Acțiunilor de Inovare finanțate de CE prin intermediul Programului cadru al UE de Cercetare și Inovare Orizont 2020, ajutându-le la definirea unor propuneri de valoare care să poată atrage investiții suplimentare de la nivel regional și național.

 

 

Sub numele I4MS-4TS, inițiativa are acum în vedere în total 8 noi proiecte care acoperă următoarele domenii tehnologice:

 

– modelare inteligentă; simulare; optimizare pentru gemeni digitali.

– echipamente bazate pe utilizarea laserului pentru procese de fabricație avansată și aditivă.

– inteligență artificială inovatoare în procesele de fabricație și sisteme autonome cognitive.

– tehnologii bazate pe interacțiunea om-robot, pentru a asigura acceptarea de către oameni a roboților.

 

Apelurile pentru transmiterea de propuneri privind cele 8 proiecte mari de cercetare aplicată vor fi deschise în cursul acestui an, la o dată pe care însă CE o va comunica ulterior.

 

I4MS-4TS își propune să devină un ghișeu unic la care IMM-uri și firme cu capitalizare medie producătoare de bunuri și servicii din UE să poată intra în legătură cu cele mai bune resurse din ecosistem care răspund nevoilor lor, astfel încât să se maximizeze șansele ca din aceste contacte să rezulte tranzacții de transfer tehnologic.

 

Scurt istoric

 

Inițiativa I4MS a fost lansată în 2012 și a fost structurată în 4 faze secvențiale, care urmăresc obiective complementare. Toate cele patru faze urmează aceeași structură, în care fiecare Acțiune de Inovare (un proiect de dimensiuni mari cu finanțare de ordinul milioanelor de Euro de la Comisia Europeană) sprijină IMM-urile solicitante în execuția unui Experiment de Aplicare în tehnologia vizată de Acțiunea de Inovare respectivă. Saltul calitativ important a fost înregistrat în faza a 2-a, demarată în 2015. Din acel moment accesarea fondurilor europene a devenit mai ușoară pentru firmele din industrie, datorită simplificării procedurilor administrative. Folosind noua schemă „Sprijin financiar pentru terți” din Programul cadru de Cercetare și Inovare Orizont 2020 (așa-numita „finanțare în cascadă”), companiile pot semna un contract mai simplu cu unul dintre beneficiarii supra-proiectelor, în loc să încheie un contract direct și mai complex cu Comisia Europeană. Acest tip de finanțare mai are două avantaje majore: o mai bună distribuire a finanțării acordate de CE pe parcursul unui an de zile și un interval de timp mai mare acordat firmelor pentru a se decide la care finanțare specifică și-ar dori să candideze. Până în prezent, au fost finalizate fazele 1-3 ale inițiativei I4MS, faza a 3-a încheindu-se în luna martie 2020.

 

Serviciile oferite IMM-urilor

 

Cele mai importante patru servicii oferite de inițiativă sunt: accesul la tehnologii de vârf prin intermediul piețelor online, posibilitatea testării acestora prin implementarea experimentelor de aplicare, catalogul ofertelor de instruire online și Comunitatea I4MS.

 

– Tehnologiile sprijinite de I4MS în faza a 3-a, de exemplu, au fost Sistemele cibernetico-fizice / Cyber-Physical Systems (CPS) și Internetul Lucrurilor / Internet of Things (IoT), Fabricarea Aditivă / Additive Manufacturing, Robotica și Sistemele Informatice pentru Calcul de Înaltă Performanță / High-Performance Computing (HPC). Fiecare zonă tehnologică este reprezentată de o Acțiune de Inovare, aflată încă în derulare, care oferă servicii IMM-urilor și firmelor cu capitalizare medie prin intermediul a diferite piețe digitale.

 

 

Faza 3 a finanțat un număr de 4 Acțiuni de Inovare (4 supra-proiecte care au acordat la rândul lor sub-finanțare IMM-urilor din industrie):

 

– AMable, axat pe procese de Fabricație Aditivă (www.amable.eu)

 

– CloudiFacturing, cu accent pe prelucrarea de date în cloud și Sistme de Calcul de Înaltă Performanță (HPC High Performance Computing) (www.cloudifacturing.eu)

 

– IDH, axat pe Internetul Lucrurilor (IoT) și Sisteme Cibernetico-Fizice (CPS) (www.midih.eu)

 

– L4MS, cu accent pe utilizarea de roboți mobili pentru logistica din interiorul fabricii (www.l4ms.eu). APMR este partenerul român din acest proiect finantat prin Programul Orizont 2020.

 

– Apelurile Deschise pentru Experimente de Aplicare a diferitelor tehnologii propuse oferă sprijin financiar și know-how (expertiză) IMM-urilor și firmelor cu capitalizare medie din sectoarele producătoare de bunuri și servicii, permițându-le să conducă mici proiecte-pilot pentru testarea tehnologiilor specifice conceptului Industria 4.0 (Industry 4.0) și să evalueze impactul extinderii acestora în cadrul companiilor proprii, oferind concomitent inspirație altor companii. Prin intermediul Experimentelor de Aplicare, IMM-urile dobândesc acces la infrastructura de cercetare (laboratoare, echipamente și software) a Centrelor de Inovare Digitală, reducându-se astfel la maximum riscul unor investiții nepotrivite sau a unor incompatibilități nesesizabile anterior implementării unei anumite tehnologii în producție. Prin Experimentele de Aplicare se oferă IMM-urilor și firmelor cu capitalizare medie, finanțare, formare, consiliere (mentorat) și acces la platforme tehnologice fizice și virtuale. Apelurile Deschise sunt scheme de solicitare de finanțare în format redus, rapid de completat și ușor de utilizat pentru Experimente de Aplicare, cu un demaraj foarte prompt al experimentelor. Fiecare Acțiune de Inovare (supraproiect finanțat direct de CE prin Programul Orizont 2020) definește datele de lansare și închidere ale apelului între care solicitanții de finanțare își pot prezenta propunerile. Completate, formularele prin care se solicită finanțare nu au mai mult de 10 pagini și sunt proiectate pentru a fi ușor de utilizat și a face procesul de solicitare de finanțare cât mai alert posibil.
Apelurile Deschise în cadrul inițiativei I4MS prin diferite Acțiuni de Inovare sunt un mecanism atractiv pentru IMM-uri și firme cu capitalizare medie, deoarece:

 

    • este necesară doar o propunere scurtă și la obiect;
    • sub-proiectele au o durată scurtă – de aprox. 6 luni – cu rezultate imediate;
    • se oferă finanțare nerambursabilă între 50% și 100% (depinzând de Acțiunea de Inovare respectivă) IMM-urilor, firmelor cu capitalizare medie și CID/DIH-urilor.
    • Finanțarea este organizată și oferită prin intermediul Acțiunii de Inovare (adică a supra-proiectului care lansează Apelul Deschis), ceea ce face ca procesul de evaluare să fie mult mai rapid și mai eficace.

 

Experimentele de Aplicare sunt realizate de mini-consorții transfrontaliere formate din fabrici, care sunt potențialii utilizatori finali, din furnizori de tehnologie și din CID/DIH-uri.

 

  • Catalogul cursurilor de formare online oferă o imagine de ansamblu asupra traiectoriilor de dezvoltare a competențelor pentru temele ce țin de Industria 4.0, oferite de Centrele de Inovare Digitală (CID / DIH prescurtarea de la Digital Innovation Hubs) și Acțiunile de Inovare în toată Europa pentru a sprijini IMM-urile producătoare de bunuri și servicii la digitalizarea proceselor de producție.

 

Întreprinderile mici și mijlocii și firmele cu capitalizare medie pot găsi în acest catalog descrieri ale ofertelor de instruire/formare a personalului și informațiile de contact ale CID/DIH-urilor care le furnizează.

 

  • Comunitatea I4MS este un spațiu de colaborare online, unde companiile și persoanele fizice pot face cu ușurință cunoștință cu cele mai noi tehnologii digitale și pot intra în contact cu organizațiile și persoanele care au experiență în implementarea acestor tehnologii în medii industriale.

 

Mai multe informații găsiți pe l4MS.eu

 

Traducere și adaptare: Andreea Paraschiv, coordonator Departament Proiecte europene, APMR

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT