Home / Focus  / Fonduri nerambursabile pentru digitalizare și competitivitate

Fonduri nerambursabile pentru digitalizare și competitivitate

Autoritatea pentru Digitalizarea României și Ministerul Fondurilor Europene au lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. – DIGITALIZAREA IMM-URILOR

 

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României – prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale – şi Ministerul Fondurilor Europene – prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate – au lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică.

 

Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale la secțiunea Consultare publică și pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

 

Se urmărește acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a dinamizării sectorului TIC.

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile și a început la data de 09.10.2020.

 

Toate observațiile şi sugestiile vor fi transmise pe e-mail până la data de 19.10.2020, ora 17:00 la fonduri.oipsi@adr.gov.ro.

 

Anunț lansare înscriere măsura MICROGRANTURI ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri-România anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

 

Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” este activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro ÎNCEPÂND DE LUNI, 12 OCTOMBRIE 2020, ora 10.00. Formularul de înscriere va rămâne activ până VINERI 16 OCTOMBRIE 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

 

Pentru a vă familiariza cu modelul formularului de înscriere puteți descărca tutorialul de pe site-ul ministerului http://s9.ro/18ki

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT