Home / Industria Mobilei  / De la experimente de aplicare la povești de succes

De la experimente de aplicare la povești de succes

Experimentele de aplicare – în terminologia englezească, folosită de toată documentația proiectelor europene, Application Experiments – desemnează modalități prin care se testează aplicabilitatea unor tehnologii cu o puternică componentă IT (tehnologii digitale) în producție, adică în economia reală. Datorită componentei IT, care în esență, în această etapă de dezvoltare, nu mai ocupă fizic un spațiu de dimensiuni mari (nici în ce privește infrastructura, nici în ce privește resursele solicitate sistemelor de calcul), aceste experimente se pretează unor simulări în mediul virtual și, ulterior, în laboratoare de dimensiuni rezonabile, ciclul de introducere în producție a noilor tehnologii scurtându-se astfel simțitor.

 

 

În cele 3 faze încheiate până în prezent, prin intermediul diferitelor super-proiecte axate pe anumite tipuri de cercetare aplicată, inițiativa I4MS – Tehnologia Informației și comunicațiilor pentru IMM-urile din industriile Prelucrătoare – a Comisiei Europene a tratat mai multe direcții de implementare a tehnologiilor IT în producție. În articolul similar din numărul 3/2020 al revistei MOBILA am enumerat cele mai recente 4 super-proiecte finanțate de Programul Orizont 2020 în faza a treia a I4MS și tehnologiile avute în vedere de fiecare. Ne-am dori însă să ilustrăm diferitele tehnologii implementate prin cele mai interesante și mai convingătoare povești de succes înregistrate până în prezent de la demararea inițiativei I4MS. Ne-am dori, de asemenea, să vă oferim informația în formatul cel mai ușor asimilabil pentru a vă invita la reflecție și a-i sprijini pe managerii din industria mobilei în imaginarea celor mai potrivite modalități în care ar putea beneficia și firmele lor de aceste tehnologii și de expertiza și finanțarea puse la dispoziția lor de programele de cercetare și inovare europene care vizează IMM-urile din industriile prelucrătoare.

 

 

Experimente de aplicare aflate încă în derulare – L4MS

 

L4MS – Logistică pentru IMM-urile din Producție – a selectat și în prezent finanțează un total de 12 echipe (Experimente de aplicare) prin cele două Apeluri Deschise derulate în toamna anilor 2018 și 2019. Scopul acestor experimente este de a finanța echipe de IMM-uri producătoare și furnizori de tehnologie pentru a testa împreună diferite variante de tehnologii digitale – adecvate fiecărui IMM participant și în concordanță cu aspirațiile lui de dezvoltare. Obiectivul final pentru experimentele finanțate de L4MS este dezvoltarea logisticii din întreprinderi, utilizând platforma de tip Internetul Lucrurilor OPIL în amplasamentul unei fabrici reale, după ce mai întâi soluția preconizată a fost testată în mediul virtual (în supra-proiectul L4MS, acest lucru s-a realizat cu ajutorul software-ului Visual Components).

 

 

Nicio întreprindere de producție nu seamănă cu alta, chiar dacă fac parte din același sector și ar putea avea, în esență, tehnologii de producție similare. Au un istoric diferit, culturi diferite, resurse diferite și condiții de desfășurare a activității, inclusiv dispunerea spațială, diferite. Ca atare, îmbunătățirea performanțelor proprii este necesar să urmeze drumuri diferite sau măcar ajustări adecvate acestor situații diferite. Aceasta înseamnă un singur lucru: soluții individualizate!

 

Testarea unei tehnologii înainte de a investi propriu-zis în ea ajută companiile mai mici să dezvolte mai rapid și mai ieftin soluții de automatizare personalizate. În experimentele de aplicare L4MS acest lucru este posibil, grație arhitecturii software cu sursă deschisă a OPIL. Aceasta aduce flexibilitatea necesară pentru nevoile specifice producătorilor din sectoare variate ale economiei, deoarece permite dezvoltarea în continuare de module de programe de către fiecare companie interesată pentru a-și rezolva o problemă proprie (lucru pe care aplicațiile aflate în proprietatea unor companii recunoscute nu îl permit prin intervenția utilizatorului, ci doar ca serviciu suplimentar acordat de compania proprietară a aplicației).

 

 

Promovând utilizarea unor platforme software cu sursă deschisă – a căror creare o finanțează actualmente, mai ales, prin programele de cercetare de tipul Programului cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 – Comisia Europeană încearcă realizarea unor comunități (eco-sisteme) care să aducă împreună mediul științific și pe cel de producție și să le faciliteze colaborarea pentru integrarea mai rapidă a cercetării în economia reală. Această strategie ar trebui să scoată cercetarea din turnul ei de fildeș și să sprijine mediul de afaceri în a se implica nemijlocit în avansul tehnologic, capabil să asigure întâietatea economiei europene în lume și menținerea nivelului de trai – și, implicit, al unui stil de viață propriu – în UE. Mai mult, crearea unor comunități formate atât din teoreticieni (cercetători), cât și din practicieni (firme producătoare de bunuri în general sau de tehnologie) în jurul unor platforme deschise specializate pe tehnologii digitale înseamnă de fapt dezvoltarea mult mai rapidă a acestor platforme și pe direcții multiple, mergând până la soluții individualizate, precum și accesul la cunoaștere, pe măsura dezvoltării competențelor proprii, al tuturor resurselor umane implicate în proces. Succesul unei astfel de abordări ar putea conduce la o creștere fără precedent a eficienței folosirii resurselor umane în întreaga economie și la perfecționarea competențelor (transversale) individuale care țin de cooperare.

 

 

Toate experimentele de aplicare L4MS selectate pe parcursul celor două apeluri deschise de depunere de sub-proiecte primesc finanțare de la L4MS pentru a utiliza platforma OPIL ca resursă de bază și pentru a contribui – ori de câte ori este posibil – la dezvoltarea în continuare a funcționalităților sale în automatizarea logisticii. În plus, fiecare echipă va primi și mentorat tehnic și de afaceri de la experții L4MS.

 

Super-proiectul L4MS, finanțat de Programul cadru pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020, (Acord de grant nr. 767642) este parte a inițiativei I4MS și este încă în plină derulare. Va avea cu siguranță niște povești de succes excepționale în final și vom vorbi la vremea potrivită despre ele.

 

Traducere și adaptare: Andreea Paraschiv, coordonator Departament Proiecte europene, APMR

 

 

Citește si: O poveste de succes neașteptată

 

 

 

Review overview
1 COMMENT

POST A COMMENT