Home / Evenimente  / Creativitate de avangardă și instruire antreprenorială în sectorul de mobilier (Proiectul FACET)

Creativitate de avangardă și instruire antreprenorială în sectorul de mobilier (Proiectul FACET)

În contextul extrem de competitiv cu care se confruntă producătorii de mobilă din UE trebuie să fie mai creativi și mai întreprinzători, ceea ce înseamnă nu numai inițierea unor noi afaceri, ci şi posibilitatea de a comercializa noi produse și servicii valoroase.

 

 

Proiectul FACET “Furniture sector Avant-garde Creativity and Entrepreneurship Training” (Creativitate de avangardă și instruire antreprenorială în sectorul de mobilier) are o durată de 30 de luni (1 noiembrie 2018 – 30 aprilie 2021) și vizează dezvoltarea de metode noi și inovative pentru consolidarea creativității și antreprenoriatului în programele VET din sectorul mobilei. Proiectul va dezvolta competențe privind creativitatea, spiritul antreprenorial și aplicarea lor în sectorul mobilei. Acesta va fi accesibil on-line pe site-ul FACET şi va conține: curriculum, curs online, instrument de învățare bazat pe exercițiu şi un ghid pentru formatori.

 

Proiectul a pornit de la studiul calificărilor și ocupațiilor din sectorul de mobilier pentru a defini rezultatele învățării, care trebuie acoperite de programele de creativitate și de antreprenoriat din sectorul mobilei, cu feedback-ul angajaților din industria mobilei. În continuare, va fi creată curricula care va defini în detaliu unitățile de învățare: titlul generic, profilurile/calificările ESCO, nivelul EQF, rezultatele învățării, procedurile, criteriile de evaluare și punctele ECVET.

 

După pregătirea curriculei, va fi dezvoltat online cursul FACET prin crearea conținutului, transformarea acestuia în obiecte și jocuri interactive, integrându-le într-o platformă e-learning, implementând un sistem de validare a cunoştințelor acumulate. Va urma un test final cu utilizatorii țintă, colectând feedback-ul lor și îmbunătățind în mod corespunzător rezultatele. De asemenea, va fi creat un instrument de învățare bazat pe exercițiu și va fi implementat un sistem de validare (badges) pentru recunoașterea competențelor pe măsură ce se utilizează instrumentul. Va fi elaborat un ghid pentru formatori care să explice modul de utilizare a cursului online și a instrumentului de formare și de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv cele mai bune practici colectate din testarea rezultatelor.

 

Consorțiul condus de DISTRETTO INTERNI E DESIGN – DID, Italia, cuprinde 8 parteneri din 6 țări: Italia (3), Spania, Portugalia, Republica Cehă, Grecia și România. Facultatea de Ingineria Lemnului este membră a acestui proiect.

 

#EU_FACET

 

Articol realizat de Conf. dr. ing. Lidia GURAU

 

 

Disclaimer: Prezentul articol și opiniile exprimate reflectă numai punctul de vedere al autorului/persoanelor intervievate; Agenția Națională Erasmus+ care gestionează proiectul și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor prezentate.

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT