Home / Industria Mobilei  / Crearea unui centru de excelență în domeniul materialului compozit la TAPARO SA

Crearea unui centru de excelență în domeniul materialului compozit la TAPARO SA

Prima întâlnire a tuturor factorilor implicați în proiectul Crearea unui centru de excelență în domeniul materialului compozit la TAPARO SA” a avut loc joi, 30 iulie 2020, la sediul Grupului TAPARO. Alături de specialiștii Grupului TAPARO, care coordonează acest proiect, s-au aflat reprezentanți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

 

 

S-a stabilit planul de acțiuni pentru realizarea obiectivului general al proiectului, respectiv înființarea unei unități noi de producție în vederea creșterii competitivității S.C. TAPARO S.A. prin achiziționarea de echipamente pentru elaborarea și implementarea unei tehnologii inovative de obținere a unui material compozit având ca destinație înlocuirea unor elemente din structura produselor tapițate. Investițiile vor permite creșterea capacității totale de producție a firmei în contextul dezvoltării durabile a economiei românești, conducând la obținerea unor produse noi inovative de către companie și implicit la creșterea competitivității întreprinderii.

 

Obiectivul general se operaționalizează prin următoarele obiective specifice:

 

– Proiectarea unui ansamblu integrat de linii tehnologice pilot pentru producția de fibre naturale și materiale compozite, pentru consolidarea acestora în produse finite și pentru reciclarea deșeurilor rezultate.

 

– Stabilirea unor rețete inovative de materiale compozite pe baza de fibre naturale și proiectarea ansamblului de linii tehnologice pentru producție.

 

– Investiții inițiale pentru inovare în vederea realizării unui ansamblu integrat de linii tehnologice destinat obținerii a 10000 tone/an de materiale compozite pe baza de fibre naturale și de produse finite consolidate.

 

 

„În următorii 3 ani vom avea multe provocări. Din punctul de vedere al pieței așteptările sunt foarte mari pentru dezvoltarea materialului compozit. Sunt convins că acest proiect va fi unul de referință. Noi, ca și grup, avem toată determinarea. Vă mulțumesc că faceți parte din proiect și vă doresc succes!”, a declarat Ioan Filip, președintele Consiliului de Administrație TAPARO.

 

 

La data de 22 iunie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Crearea unui centru de excelență în domeniul materialului compozit la TAPARO SA, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor„, Prioritatea de investiții: PI1b – „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectiv Specific: 1.3 „Creșterea investițiilor private în CDI”, Acțiunea 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”

 

Beneficiarul finanțării este SC TAPARO S.A, iar proiectul se realizează în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

 

Valoarea totală a proiectului este de 48.302.829,12 lei. Valoarea totală eligibilă este de 39.765.784,15 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 19.003.056,76 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 3.353.480,60 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 17.409.246,79 lei, iar valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 8.537.044,97 lei. Durata proiectului este 36 de luni.

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

 

Contact:

 

Ioan CIONCA, director proiect

ioan.cionca@taparo.ro

0769 298 232

 

Citește și Material compozit care poate înlocui masa lemnoasă, prezentat la BIFE-SIM 2017

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT