Home / Focus  / Consiliul de Export a înaintat Guvernului României noi propuneri de măsuri economice

Consiliul de Export a înaintat Guvernului României noi propuneri de măsuri economice

Grupul de lucru al Consiliului de Export, condus de dr. Mihai Ionescu, co – președintele Consiliului de Export, din care face parte și Aurica Sereny, președinte Asociația Producătorilor de Mobilă din România, a pregătit noi PROPUNERI DE MĂSURI ECONOMICE, care au fost înaintate Guvernului României pentru îmbunătățirea MĂSURILOR FISCAL BUGETARE ȘI DE PROTECȚIE A MUNCII, în vederea susținerii mediului de afaceri, în contextul stării de urgență medicală în care se află România.

 

 

 1. A) Masuri solicitate inițial si nefinalizate în prima etapă prin cele 2 OUG-uri (nr 29 și nr. 30/2020) aprobate săptămâna trecută de Guvern
 • Reeșalonarea creditelor bancare ale firmelor prin negocieri cu băncile creditoare. Pe întreaga perioadă a Stării de urgență declarată de Statul roman (cu restricții de deplasare/transport a persoanelor și mărfurilor) se va suspenda/amâna (fără penalități) pe timp de minimum 3 luni plata ratelor și a dobânzilor către bănci pentru credite și leasing.
 • Garantarea de către EXIMBANK (cu costuri zero) a riscului comercial pentru firmele exportatoare, indiferent de mărimea lor, privind livrările de mărfuri si prestările de servicii în țările afectate de epidemie.
 • Onorarea de către stat a obligațiilor sale către firme (folosind Fondul național de intervenție, încă necreat sau folosind fondurile ce se vor aloca la proxima și cât mai urgenta rectificare bugetara) privind:
 • returnarea la firme de către Casele de sănătate a concediilor medicale plătite de angajatori (restanțe de cca 3 miliarde lei)
 • achitarea către firmele private a facturilor de către regiile autonome și societățile cu capital de stat (inclusiv a celor aflate în incapacitate de plată/insolvență), prin creditarea acestora de către bănci pe bază de garanții de stat.
 • (Cu rambursarea TVA-ului s-a decis soluția, prin alocarea de 9 miliarde lei).

 

 1. B) Măsuri de amendare/îmbunătățire a celor 2 OUG-uri, emise fără consultarea mediului de afaceri
 • Completarea listei benificiarilor facilităților din cele 2 OUG-uri, prin includerea:

 

TUTUROR firmelor, adica cele organizate în baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990, a OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

 

 • fermelor agricole, asocițiilor de producători agricoli și producătorilor agricoli individuali;
 • asociațiilor si fundațiilor organizate în baza OG nr. 26/2000.

 

 • Extinderea si la marii contribuabili a facilităților reglementate prin cele 2 OUG-uri (acordate doar ptr IMM-uri) privind creditele pentru capital de lucru cu garanții de stat (garanții care să se acorde prin  EXIMBANK). Plafoanele de credite de investiții  pentru asemenea firme –  50 milioane lei (cum se procedează în majoritatea țărilor UE) și 25 milioane de lei pentru capital de lucru.
 • Înlocuirea indicatorului de referință „ÎNCASĂRI” pentru acordarea facilităților prevăzute în OUG 30/2020, întrucât încasările unei luni nu provin numai din activitatea lunii respective, ci și din produsele/serviciile realizate de firmă și livrate/prestate beneficiarilor interni și externi în perioadele de dinainte de starea de urgență, plus influențele producției/serviciilor sezoniere. Nici cifra de afaceri nu este relevantă, pentru că ea include toate facturile emise beneficiarilor de firmă pentru produsele/serviciile realizate nu doar în luna respectivă, ci si în perioadele anterioare. Cel mai fidel mod de măsurare a scăderii rezultatelor muncii angajaților într-o lună pentru care se cere ajutorul de șomaj pentru angajați (din cauza reducerii activității provocată de epidemia de coronavirus) este  compararea producției marfă finalizată în luna curentă + producția neterminată a lunii curente, față de luna similară de anul trecut. Media lunilor ianuarie-februarie a anului curent (prevazute in OUG nr.30/2020) nu este semnificativă, întrucât respectivele luni au avut mai puține zile lucrătoare față de martie, aprilie etc
 • Eliminarea prevederii din OUG nr 30/2020, care condiționeaza acordarea îndemnizației de șomaj în cazul reducerii activității, de faptul că „angajatorul trebuie să demonstreze că nu are capacitatea financiara de a achita plata salariilor tuturor angajaților”. Este o prevedere anti-economică, având în vedere că stocurile/disponibilitățile financiare ale unei firme sunt rezultatul acumulărilor din perioadele anterioare stării de urgență și aceste resurse au fost acumulate de angajatori pentru viitoare dezvoltări/modernizări/investiții vitale pentru a face față concurenței interne si internaționale, ca și pentru a dispune de un capital de lucru necesar procurării  materiilor prime și plății utilităților.
 • Anularea pe perioada stării de urgență a obligațiilor de plată a impozitului specific pentru cantinele de incinta (pentru salariați), restaurante sau hoteluri administrate de către firme, în condițiile în care acestea sunt închise, impozit specific reglementat prin Legea nr. 170 / 2016.
 • Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe perioada stării de urgență, atât a persoanelor juridice, cât si a persoanelor fizice, pentru clădirile în care și-au întrerupt activitatea datorită efectelor Covid 19.
 • Completarea Art XI. b) din OUG nr.30/2020 cu prevederea că pentru firmele cu un singur salariat, procentul de acordare a indemnizației de șomaj este de 100% (si nu 75% din numărul angajaților care se aplică la firmele cu mai mulți angajați).
 • Introducerea prevederii că plata în luna curentă a îndemnizației nete de șomaj către  angajați pentru luna trecută se va efectua de către angajator în maximum 3 zile lucrătoare după primirea (în termen de maximum 10 zile) a fondurilor solicitate la începutul lunii curente – pentru luna trecută – de la Agențiile de ocupare a forței de muncă – AOFM. Actuala OUG nr 30/2020 – prin neprecizarea termenelor de plată a îndemnizațiilor de șomaj către angajați – poate genera conflicte sociale între aceștia  și angajatori, pentru că este posibil ca respectivele plăți să nu fie posibile a se efectua la datele de plată a salariilor prevăzute în contractele de muncă (chiar dacă aceste contracte se vor suspenda pe perioada în care angajatul beneficiază de îndemnizația de șomaj plătită de AOFM). Precizez că plățile către bugetele de stat si de asigurări sociale aferente respectivelor îndemnizații de șomaj sunt stabilite în OUG nr. 30/2020.

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT