Home / Evenimente  / Concursuri și formare profesională

Concursuri și formare profesională

ELEVI AI LICEULUI TEHNOLOGIC ”GRIGORE MOISIL” AU PROMOVAT CURSURILE DE DESIGNER ECO4VET

Proiectul UE ECO4VET, care oferă formare inovatoare pentru companiile de mobilă ecologică a avut ultima întâlnire la Barcelona pe 16 și 17 martie anul acesta. La întâlnirea la care au participat și reprezentanții Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” (partener în proiect) a fost anunțată finalizarea rezultatelor prevăzute în proiect.

moisil2

Acesta a reunit parteneri din 6 state europene care au contribuit la rezultatele proiectului ECO4VET – o cercetare în rândul companiilor de mobilier din Europa și a furnizorilor VET pentru a identifica decalajele dintre cererea și oferta de formare Ecodesign și Producție durabila în întreaga Europă; trei noi programe comune pentru profiluri profesionale cheie din sectorul mobilei, incluzând aspecte legate de mediu și un curs interactiv on-line inovator, care acoperă abilitățile identificate și competențele necesare.

 

moisil1

Cursurile din cadrul proiectului au fost puse la dispoziție în 5 limbi prin intermediul unei platforme de e-learning, testată de aproximativ 50 de studenți din toată Europa. Elevii Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” au fost cursanți ai platformei, iar șapte dintre ei au promovat cursul de designer.

 

Proiectul ECO4VET (Îmbunătățirea Educatiei Vocationale și Formării Profesionale legate de EcoDesign și Producție Durabila în Sectorul Producției de Mobilă), finanțat de Comisia Europeană (Programul Leonardo da Vinci) are obiectivul de a îmbunătăți competitivitatea angajaților și a companiilor europene prin dobândirea de competențe în materie de proiectare ecologică și producția durabilă.

 


 

SIBIENII PARTICIPĂ LA PROIECTUL ERASMUS+ ”VIITORUL TEHNICIANULUI DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ”

 

32 de elevi din clasa a XI-a de la Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” din Sibiu (an şcolar 2015-2016 şi an şcolar 2016-2017) profil tehnic, calificarea tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, participă la proiect. Acesta are ca obiective sprijinirea participanților pentru îmbunătățirea competențelor profesionale, a celor personale, de comunicare şi colaborare în relațiile de muncă, a competențelor culturale şi lărgirea orizontului cultural în vederea creşterii nivelului de adaptare la un mediu de muncă şi de viață în altă țară. De asemenea, elevii sunt încurajați să accepte ideea de mobilitate în muncă şi formare în cadrul Uniunii Europene ca pe o perspectivă de a găsi un loc de muncă mai bun.

 

imagine concurs proba scrisa imagine concurs 1

Fluxul I al stagiului de formare s-a desfășurat în ianuarie-februarie la Granada, oraș care a oferit şi un prilej de îmbogățire culturală a elevilor români participanți. Programul de formare – instruire practică s-a derulat la agenți economici din regiune – activitățile constând în integrarea elevilor pe fluxul tehnologic, alături de muncitorii spanioli, executarea diferitelor operații specifice domeniului fabricării produselor din lemn: debitarea, prelucrarea mecanică, şlefuirea, finisarea, asamblarea şi verificarea calității produsului finit. Îi felicităm pe elevii participanți la fluxul I de mobilitate şi le dorim succes celor care vor pleca în fluxul II în Portugalia, la Barcelos, în octombrie – noiembrie 2016.


CONCURSUL JUDEȚEAN ”CEL MAI BUN TÂMPLAR”

În aprilie 2016 Liceul Tehnologic ”Victor Slăvescu” Rucăr, Argeș, a găzduit concursul județean ”Cel mai bun tâmplar” – un concurs profesional care are ca scop formarea și dezvoltarea sentimentului de apreciere, transmiterea din generație în generație a meseriei din domeniul fabricării mobilei. imagine concursConcursul promovează și ideea de competiție și performanță, studiul la disciplinele prevăzute în curriculum şcolar, dinamizarea interacțiunii dintre şcoli, cadre didactice şi elevi. S-a adresat elevilor cu aptitudini, înclinații şi interese deosebite pentru domeniul Fabricarea produselor din lemn în vederea aprofundării modulelor de specialitate şi formării fair-playului competițional.

Concurenții au beneficiat de un un suport tehnic adecvat domeniului Fabricarea produselor din lemn – echipamentul primit prin dotare Phare TVET 2006.

Lucrările concursuluilui s-au desfăşurat în două etape, probă scrisă şi probă practică, având ca suport teoretic competențele prevăżute în curriculum de specialitate, după care a avut loc evaluarea lucrărilor scrise şi practice de cădre cadre didactice de specialitate, urmând premierea acestora în funcție de reżultatele obținute de către elevi.

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT