Home / Focus  / COMISIA DE ATESTARE A PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

COMISIA DE ATESTARE A PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA

Au fost emise primele trei certificate de atestare a producătorilor de mobilă.

Comisia de atestare s-a întrunit pentru prima dată la 1 februarie, a analizat documentația depusă de fiecare firmă și, în urma verificării, a constatat că se respectă prevederile Regulamentului stipulat în Ordinul 2222/18.11.2016 al Ministerului Apelor și Pădurilor. Certificatele de atestare urmează a fi înmânate reprezentanților firmelor.
Producătorii de mobilă care vor să beneficieze de drepturile conferite de Certificatul de atestare sunt invitați să se adreseze Asociației Producătorilor de Mobilă din România.

 

Certificat de Atestare

În baza regulamentului, producător din industria mobilei este persoana juridică ce desfășoară activități de producție în industria mobilei și a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, a instrumentelor muzicale, articolelor sportive și a altor produse manufacturiere. Comisia de atestare a producătorilor din industria mobilei funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul industriei mobilei, potrivit art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016. Comisia emite și retrage certificatul de atestare a producătorilor din industria mobilei în condițiile stabilite prin acest regulament. Atestarea este coordonată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Mediului.

Dosarele pentru atestare se trimit la sediul Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și se analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea președintelui Comisiei.

Persoanele juridice care obțin Certificatul de atestare au dreptul de a participa la licitațiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art.60 alin.(5) lit.g. din Legea 46/2008-Codul Silvic și beneficiază de dreptul de preemțiune la achiziție în conformitate cu art. 48 si 49 din HG 617/2016 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Relații se obțin de la Secretariatul Comisiei de atestare: 021 3155142, 021 3155147, 021 3155168

 

COMISIA DE ATESTARE A PRODUCĂTORILOR DE MOBILĂ

Review overview

POST A COMMENT