Home / Industria Mobilei  / BOLSTER UP II

BOLSTER UP II

Transparenţă pentru calificările din domeniul tapiţeriei şi tâmplăriei de mobilier din industria europeană a mobilei

 

Industria mobilei este un sector dinamic, care folosește cu precădere forța de muncă calificată, unde predomină întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile). Producătorii de mobilă din Uniunea Europeană au o bună reputație, datorită capacității de creație și de adaptare la noile cerințe ale pieţii. Industria este perfect adaptabilă și în acest sector (DIGIT-FUR) în măsură să combine și să adauge noile tehnologii și inovații în activitatea de producţie, oferind locuri de muncă pentru lucrătorii cu înaltă calificare.

 

 

Producătorii de mobilă din Uniunea Europeană stabilesc tendințele globale în ceea ce priveşte designul (cca 12 % din designerii europeni sunt înregistraţi la Biroul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO). De aici și dezvoltarea unor industrii orizontale, complementare industriei mobilei: textile, accesorii şi componente, materiale ecologice noi. Aproape două din trei produse de mobilier vândute în lume sunt produse în UE.

 

În țările Uniunii Europene sunt înregistrate peste 130.000 de societăți comerciale, aproximativ un milion de lucrători, generând în medie o cifră de afaceri anuală de 96 miliarde de euro. Aceşti parametri economici se realizează cu lucrători înalt calificați, care se perfecționează continuu pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice.

 

Pentru consolidarea industriei mobilei la nivel european s-a simţit nevoia definirii unor profesii-nucleu

 

Astfel a apărut proiectul european BOLSTER UP: Transparență pentru calificările din domeniul tapițeriei și tâmplăriei de mobilier din industria europeană a mobilei, DE/12/LLPLdV/TOI/147 532, proiect derulat de un consorţiu european sub coordonarea IG Metal, 2012-2014. APMR a făcut parte din colectivul de realizare a proiectului. Proiectul a avut ca scop principal definirea şi recunoașterea calificărilor și competențelor din cele două domenii profesionale menţionate mai sus – prin creșterea transparenței și comparabilității și stabilirea unor profiluri ocupaționale nucleu, comune și reciproc recunoscute la nivel european. Rezultatele acestui proiect s-au materializat într-un Manual pentru profesii europene în industria mobilei (editor: IG Metall Vorstand D-60519 Frankfurt am Main).

 

Dezvoltarea tehnologică fără precedent a procedeelor de fabricaţie a mobilei, solicitările angajatorilor de a avea lucrători calificați, apariția de noi mașini și echipamente pentru prelucrarea materiilor prime, cu tehnologie IT înglobată, precum şi necesitatea de a răspunde iniţiativelor unor instituţii europene în ceea ce priveşte pregătirea profesională, au impus redefinirea calificărilor și competențelor celor două profesii-nucleu. Mai mult, s-a simţit nevoia celor două profesii-nucleu: lucrător în lemn (joiner). S-a născut astfel proiectul european.

 

Lansarea proiectului a avut loc la Bruxelles, la data de 9 mai 2019. S-au analizat propunerile de completare a noilor profiluri-nucleu pentru cele trei specializări, unanim agreate.

Proiectul se va desfășura sub coordonarea Federaţiei Europene a Sindicatelor din Construcţii și Industria Lemnului (EFBWW) și a Federaţiei Producătorilor din Industria Lemnului și Mobilei din Italia (FederlegnoArredo), iar fondurile sunt asigurate prin Programul Suport al Comisiei de Dialog Social. 

 

 

Proiectul implică un parteneriat mai larg – 5 ţări nou-intrate în proiect – şi va satisface cerinţele impuse de Cadrul European al Calificărilor – EQF, şi de Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională – ECVET, sistem în care competenţele sunt exprimate în unităţi de rezultate ale învăţării, cuantificabile şi recunoscute unanim pe plan european. De asemenea, competenţele definite în acest proiect vor satisface şi cerinţele Cadrului European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii – EQAVET, cadru conceput pentru a promova educația profesională mai bună și folosirea instrumentelor comune pentru managementul calității. Cele două sisteme ECVET şi EQAVET vor contribui la recunoașterea în spaţiul european a calificărilor și competențelor primite de studenţii din diferitele țări sau sisteme de învățare – formal, informal şi nonformal, promovând astfel mobilitatea în Uniunea Europeană, încrederea reciprocă şi transparenţa în educația și formarea profesională.

 

Principalele obiective ale proiectului Bolster Up II sunt:

 

  • implicarea Institutelor de formare profesională şi a părţilor interesate din cele 5 ţări europene și actualizarea/readaptarea profilurilor de bază existente prin adăugarea de competenţe noi, inclusiv pentru profilul nou-introdus: lucrător în lemn
  • definirea profilurilor de bază identificate în perspectiva asocierii cu definiţiile din Cadrul European al Calificărilor – EQF şi cerinţele celor două sisteme ECVET şi EQAVET
  • îmbunătăţirea curriculei educaţionale prin completarea conţinutului materialelor didactice referitoare la cunoştinţe, aptitudini, atitudini corespunzătoare noilor profiluri-nucleu pentru cele trei specializări
  • extinderea reţelei părţilor interesate de profilurile de bază redefinite prin proiect: instituţii de educaţie tehnologică profesională, formatori în sisteme de învățare formal, informal şi nonformal, elaboratori de standarde de pregătire profesională – SPP şi standarde ocupaţionale – SO, autori de manuale de pregătire pentru învăţământul tehnic, inclusiv pentru învăţământul în sistem dual.

 

Proiectul se va desfăşura până în primăvara anului 2020.

 

Articol realizat de Mircea Vlad, consilier APMR

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT