Home / Industria Mobilei  / APMR și Ministerul Mediului la masa discuțiilor pentru susținerea industriei mobilei

APMR și Ministerul Mediului la masa discuțiilor pentru susținerea industriei mobilei

La câteva zile de la instalarea Guvernului Ludovic Orban, la data de 17 decembrie 2019, Asociația Producătorilor de Mobilă din România a transmis către Guvernul României, în atenția Primului-ministru și către ministerele de resort, Propuneri de politici publice, pentru susținerea și revigorarea industriei mobilei.

 

Din cauză că nu s-a primit niciun răspuns la adresa APMR, în ianuarie 2020  am făcut intervenții pentru stabilirea întâlnirilor punctuale cu miniștrii implicați în rezolvarea problemelor sesizate de membrii APMR. Astfel că, la data de 10 februarie 2020, am avut prima întâlnire cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe. I-am explicat care sunt solicitările noastre și i-am înaintat documente pentru susținerea lor:

 

Lemnul trebuie vândut ca lemn fasonat pentru mobilier, sortat pe clase de calitate, care asigură pe de o parte valorificarea superioară a lemnului în funcție de destinație, precum și evitarea furtului din pădure, întrucât vânzarea din depozite impune măsurarea corectă a lemnului. Astfel ar putea fi evitate și suspiciunile nedrepte asupra industriei mobilei, care nu ia lemnul direct din pădure, ci de la ROMSILVA și de la alți operatori economici care realizează activitatea de exploatare forestieră.

 

Solicităm modificarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase, în sensul revenirii la articolul 47 din HG 715 din 2017, care a pus în aplicare prevederile art. 60, alineat 5, lit. G din Codul Silvic, „privind asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului, sub formă de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceștia au drept de preempțiune la cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preț și în condiții egale de vânzare”.

 

Cerem  măsuri din partea Guvernului pentru certificarea în totalitate a pădurilor din România, atât a celor din proprietatea statului, cât și a celor din domeniul privat.

 

Răspunsul ministrului mediului, Costel Alexe, a fost prompt și plin de speranță pentru industrie.

 

COSTEL ALEXE, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Doar având o industrie a mobilei performantă și competitivă, ne putem asigura că aducem, cu adevărat valoare adăugată lemnului românesc. Ne interesează să prelucrăm lemnul la noi în țară, iar gradul de prelucrare să fie cât mai ridicat. Din păcate, în ultimii ani, producătorii români au fost ignorați de Guvern, iar industria a întâmpinat, pe lângă uși închise, și dificultăți majore. Din fericire, noi ne-am propus să reparăm tot ceea ce au stricat predecesorii noștri. Cu toate piedicile puse de guvernările anterioare, mobiliștii români au rămas un etalon important pe piața internațională de profil și merită tot sprijinul nostru, mai ales că avem un obiectiv comun, acela de a proteja și gestiona durabil pădurile României.”

 

 

Discuțiile au continuat cu o ședință de lucru la Ministerul Mediului, organizată la inițiativa ministrului mediului.

 

AURICA SERENY, președinte Asociația Producătorilor de Mobilă din România:  „La data de 19 februarie am avut o ședință de lucru la Ministerul Mediului, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ. Am prezentat propunerile noastre de modificare și completare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr 55/2019, insistând pe acordarea dreptului de preemțiune pentru producătorii de mobilă atestați, așa cum este preemțiunea prevăzută și reglementată de Codul Civil. De asemenea, am insistat ca lemnul din proprietatea publică a statului să fie vândut prin licitații organizate ritmic pe tot parcursul anului, preponderent sortimente de LEMN FASONAT PENTRU PRODUCȚIA DE MOBILIER, pe clase de calitate din produsele principale, provenite din păduri certificate.”

 

Din nou, răspunsul ministrului Costel Alexe a fost favorabil și pentru susținerea producției românești de mobilă.

 

Costel Alexe, ministrul mediului: „Chiar săptămâna viitoare vom supune în dezbatere, în Parlamentul României, inițiativa legislativă legată de modificarea modului de comercializare a lemnului din pădurile statului, prin creșterea graduală a cantităților scoase la licitație ca lemn fasonat, în detrimentul vânzării de masă lemnoasă pe picior.”

 

Așa cum a promis ministrul Costel Alexe, luni, 24 ianuarie 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înaintat Parlamentului României inițiativa legislativă legată de modificarea modului de comercializare a lemnului din pădurile statului.

 

  1. La articolul 60, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:

 

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.

 

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2021 cel puțin 50%  masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.

 

(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuți la art. 11 alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale sunt obligați să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6).

 

În continuare, vom face demersuri pe lângă senatori și deputați pentru ca Parlamentul României să susțină valorificarea superioară a lemnului în țară și să voteze proiectul de lege propus de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

 

La discuțiile cu ministrul Costel Alexe, din data de 19 februarie 2020, au mai participat secretarul de stat Gelu Puiu și directorul Dănuț Iacob din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care au preluat scrisoarea înaintată de Asociația Producătorilor de Mobilă din România ce conține propunerile de modificare și completare a cadrului legislativ pentru industria mobilei, urmând ca negocierile să continue într-un grup de lucru la care vor fi invitați să participe atât reprezentanții tuturor sectoarelor din economia forestieră, cât și ai Consiliului Concurenței.

 

 

Iată propunerile noastre de modificare și completare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr 55/2019.

 

Referitor la exercitarea dreptului de preemțiune în cazul în care acesta este invocat de două persoane juridice atestate ca producător în industria mobilei, așa cum este prevăzut în acest moment de art. 47 din HG nr. 715/2017, facem următoarele precizări:

 

  • Preemțiune este o notiune juridică prevăzută și reglementată de Codul Civil (art. 1730 și urm.)
  • În conformitate cu art. 1733 din Codul Civil, efectul exercitării acestui drept este încheierea contractului între vânzător și preemtor (cel care cumpără prin preemțiune) în condițiile în care contractul s-ar fi încheiat cu terțul (în cazul nostru terțul este cel care a oferit cel mai mare preț în prima fază a licitației).
  • În consecință, în faza exercitării dreptului de preemțiune este imposibilă modificarea condițiilor (implicit a prețului) față de cel care ar fi câștigat licitația dacă nu s-ar fi invocat preemțiune, deci continuarea licitației este ilegală.
  • Mai mult, în art. 1734, Codul Civil prevede faptul că în cazul concursului de preemtori, vânzatorul poate alege cumpărătorul dintre titularii dreptului de preemțiune;
  • Ținând cont de faptul că atunci când vorbim despre vânzarea de masă lemnoasă, vorbim despre o resursă din proprietatea publică, alegerea cumpărătorului în cazul concursului de preemtori este necesar a se desfășura în condiții de transparență și în baza unor criterii foarte bine stabilite;
  • Variantele propuse:

 

  1. Organizarea unei singure runde de licitație, câștigătorul fiind stabilit pe bază de punctaj, folosind criteriile și condițiile menționate în art. 18 alin. 6 și 7, în baza unui algoritm de calcul (propunere anexată).
  2. Valorificarea masei lemnoase către toți cei care și-au exercitat dreptul de preemțiune, proporțional cu cantitatea înscrisă în atestatul de producător în industria mobilei.

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT