Home / Design  / APMR la EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK – partea I

APMR la EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK – partea I

Simpozionul, organizat la Curtea de Argeș, în cadrul Săptămânii Competențelor Profesionale Europene, a fost ocazia perfectă pentru un schimb masiv de experiență între beneficiarii a 8 proiecte europene Erasmus+ (elevi și profesori) și factori interesați de evoluția învățământului profesional din sectoarele prelucrării lemnului și fabricării mobilei pe plan local și național (reprezentanții Ministerului Educației Naționale, prin Inspectoratul Școlar al județului Argeș, reprezentanții unor firme de profil de pe plan local  și ai autorităților locale).

 

Pentru că s-a dorit o dezbatere asupra necesității dobândirii de noi competențe profesionale compatibile cu cerințele pieței de muncă europene, la eveniment au participat reprezentanții Asociației Producătorilor de Mobilă din România, Andreea Paraschiv și Mircea Vlad.

 

Andreea Paraschiv, coordonator proiecte europene APMR, a prezentat în cadrul simpozionului produsele intelectuale ale proiectului ERGOSIGN „O nouă abordare a principiilor ergonomice pentru designerii lucrând în sectoarele mobilei tapițate și a produselor pentru dormit prin intermediul realității virtuale” și o parte din produsele intelectuale ale proiectului GPP-Furniture „O resursă inovatoare de învățământ pentru profesioniștii din industria mobilei în sprijinul extinderii cunoștințelor și furnizării de plus-valoare pentru Achizițiile Publice Verzi”, două proiecte ambițioase cofinanțate de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

 

Participanții au luat cunoștință de obiectivele proiectului ERGOSIGN, de curriculum-ul propus liceelor tehnologice și designerilor în devenire de consorțiul proiectului, de cursul consistent elaborat de parteneri, cu accent pe ergonomie și antropometrie, fără a se neglija detaliile legate de producție (desen tehnic și interpretarea sa, materiale și tehnologii disponibile, montaj și ambalare) care condiționează, uneori insesizabil pentru nespecialiști, obținerea unui produs finit reușit (ergonomic, confortabil).

 

Au fost prezentate, de asemenea, atât instrumentul virtual pus la dispoziția cursanților pentru a exemplifica diversele aspecte atinse de curs, cât și platforma de e-learning (un produs flexibil, personalizat, creat de APMR și îmbunătățit cu sprijinul partenerilor din consorțiul de proiect) . Cursul cuprinde 10 capitole grupate în unități de curs și este o lucrare complexă, care include o mare diversitate de aspecte referitoare la proiectarea produselor de tapițerie și a celor destinate somnului. Varietatea respectivă a rezultat din necesitatea de a acoperi decalajul dintre situația existentă și nevoile reale de formare ale designerilor sau ale designerilor de mobilier în devenire şi tehnicienilor designeri în ce privește ergonomia produselor pe care le proiectează. Pentru potenţiala integrare a cursului ERGOSIGN în curriculum-ul oficial al diferitelor şcoli şi o eventuală atribuire de puncte ECVET, partenerii din proiect au propus atribuirea a 6 puncte ECVET acestuia, echivalentul a aproximativ 180 de ore de studiu, care includ circa 72 de ore de studiu îndrumat (contact direct, în ideea că profesorii din şcoli vor utiliza cursul şi vor putea oferi şi eventuale lămuriri suplimentare faţă de diapozitivele standard elaborate de parteneri), restul fiind ore de studiu individual folosind instrumentul virtual pus la dispoziţie de proiect, exerciţiile şi verificările propuse în platforma de e-learning şi bibliografia citată în cursuri. Cursul, platforma de e-learning şi alte detalii legate de proiect şi desfăşurarea sa sunt disponibile la adresa ergosignproject.eu.

 

Curriculum ERGOSIGN

Modulul 1: Concepte de bază în ergonomie

 

  1. Ergonomie esenţială

UC 1: Introducere în ergonomie

UC 2: Postură şi mişcări

UC 3: Introducere în antropometrie

UC 4: Factori de mediu în ergonomie

UC 5: Metode de evaluare a ergonomiei

 

  1. Antropometria în proiectare / design

UC 1: Introducere

UC 2: Înţelegerea şi utilizarea datelor antropometrice

UC 3: Măsuri antropometrice importante

 

Modulul 2: Ergonomia şi materialele pentru fabricarea produselor de mobilier tapiţat şi a celor destinate somnului

 

  1. Metode şi tehnici folosite pentru realizarea mobilierului tapiţat. Materiale auxiliare şi accesorii

UC 1: Introducere

UC 2: Schelet

UC 3: Prinderea sistemului de chingi

UC 4: Procesul de aplicare al spumelor

UC 5: Umplerea pernelor

UC 6: Tăierea materialelor textile

UC 7: Coaserea

UC 8: Tapiţarea

UC 9: Ambalarea

 

  1. Metode şi tehnici de executare a produselor destinate somnului. Materiale auxiliare şi accesorii

UC 1: Introducere

UC 2: Tipuri de saltele

UC 3: Procesul de producţie

UC 4: Tehnologia implicată

UC 5: Materiale auxiliare şi accesorii

 

  1. Siguranţa utilizatorului

UC 1: Standardizare şi standarde

                1.1. Certificare

                1.2. Semnificaţia standardelor în domeniul mobilei

                1.3. Marcaje de calitate în Europa

UC 2: Testări / Încercări

                2.1 Introducere

                2.2 Tipuri de încercări

                2.3 Standarde europene pentru mobilă

 

  1. Desenul tehnic aplicat designului de mobilier – Reprezentări 3D şi perspective, reprezentări în secţiune şi  în detaliu

UC 1: Introducere

UC 2: Desenul tehnic şi proiectarea de mobilier

UC 3: Reprezentarea 3D a unui scaun tapiţat

UC 4: Asamblarea componentelor proiectate

UC 5: Reprezentarea 2D a unui scaun tapiţat

 

  1. Lucrări suplimentare care contribuie la păstrarea ergonomiei produsului şi la reciclarea sa ecologică

UC 1: Introducere

UC 2: Instrucţiunile de montaj. Explicare

UC 3: Ambalarea

UC 4: Reciclarea ecologică la sfârşitul ciclului de viaţă al produsului

 

Modulul 3: Exemple de aspecte ergonomice în mobilierul tapiţat şi produselor pentru dormit

 

  1. Sectorul produselor pentru dormit

UC 1: Nevoile şi particularităţile (caracteristicile) utilizatorului legate de somn

UC 2: Proiectarea paturilor

UC 3: Proiectarea saltelelor

UC 4: Proiectarea pernelor

 

  1. Şederea pe mobilier tapiţat (aspecte importante în proiectare)

UC 1: Scaune pentru birou

UC 2: Alte scaune

UC 3: Fotolii şi canapele

 

  1. Utilizarea incorectă: Utilizarea incorectă a mobilierului şi interacţiunile creative / imprevizibile cu mobilierul

UC 1: Introducere – Utilizarea incorectă şi mobilierul

UC 2: Principalele posibile cauze ale „utilizării incorecte” a mobilei. Interacţiunile imprevizibile

UC 3: Exemple de utilizare corectă, de utilizare incorectă şi de posibile soluţii

 

Articol realizat de Andreea Paraschiv, coordonator proiecte europene APMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Prezentul articol și opiniile exprimate reflectă numai punctul de vedere al autorului / persoanelor intervievate; Agenția Națională Erasmus+ care gestionează proiectul și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor prezentate.

Untitled-1

 

 

Review overview

POST A COMMENT