Home / Design  / APMR la EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK – partea II

APMR la EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK – partea II

Îndreptat către o categorie mai largă de profesionişti din industria mobilei, proiectul GPP-Furniture aflat la sfârşitul primului an de derulare, a reuşit două performanţe notabile, prezentate şi ele de reprezentanţii APMR în cadrul simpozionului: identificarea decalajelor între nivelul de cunoştinţe existent în industrie şi nevoile reale ale IMM-urilor pentru a putea participa cu succes în proceduri de achiziţii publice ecologice şi elaborarea unui curriculum, care va sta la baza elaborării cursului de achiziţii publice „verzi”, pe care consorţiul proiectului îl va realiza în perioada următoare.

 

În premieră, vă supunem spre examinare structura cursului GPP-Furniture

 

Modul 1: Aspecte de bază în Achiziţiile Publice

 

U 1. Introducere în achiziţiile publice: politici strategice, vocabular de bază şi achiziţii publice electronice

U 2. Aspecte legale de bază: Directivele Europene cu privire la Achiziţiile Publice

U 3. Licitaţii publice: abilităţi pentru a le găsi, înţelege şi răspunde invitaţiilor de participare

U 4. Procesul de achiziţii publice – clauze de selecţie şi atribuire

U 5. Introducere în evaluarea de risc şi strategii privind Drepturile de Proprietate Intelectuală (IPR)

U 6. Elemente de bază ale Achiziţiilor Publice de Inovaţii

 

Modul 2: Achiziţii Publice Ecologice

 

U 1. Introducere în achiziţiile publice ”verzi”: vocabular de bază

U 2. Regulile de bază şi reglementările privind GPP

U 3. Achiziţii publice verzi, principiile şi politicile

U 4. Achiziţii publice electronice şi GPP

U 5. Licitaţiile publice ecologice: abilități de înțelegere și de răspuns la clauzele și specificațiile verzi

U 6. Evaluarea riscurilor de mediu și strategiile privind DPI

 

Modul 3: Tehnologii şi materiale ecologice aplicabile în sectorul mobilei

 

U 1. Criteriile privind GPP pentru tehnologiile și materialele verzi – informații de bază

U 2. Certificatele de mediu pentru materiale pe bază de lemn –  Procedura de realizare

U 3. Tehnologii și materiale informative verzi în sistemele de management integrat (ERP)

U 4. Aspectele principale ale ciclului de viață al mobilei, faza de reciclare în stadiul incipient al procesului de proiectare a mobilei

U 5. Asigurarea calității materialelor

 

Fiecare modul va dispune de verificări finale, care sprijină procesul de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor dobândite de cursanţi. Etapa următoare a proiectului va cuprinde crearea conţinutului de învăţat (august 2017-aprilie 2018), realizarea platformei de e-learning şi desfăşurarea testului pilot. Mai multe detalii la: www.gpp-furniture.eu

 

Ing. Mircea Vlad (APMR) a susținut prezentarea „Învățământul dual și programele de mobilitate pe proiectele europene Erasmus+ în România”, aducând în atenția auditoriului ultimele statistici privind evoluția învățământului dual din țara noastră, cu accent pe învățământul dual de profil în sectoarele prelucrării lemnului și fabricării mobilei. Tema susținută a fost prezentată și la Milano, în cadrul unei întâlniri a consorțiului DualWood, un proiect Erasmus+. Ing. Mircea Vlad a fost invitat în calitate de expert sectorial pentru a prezenta situaţia actuală a învăţământului dual în România.

 

Iată în continuare câteva date statistice de ultimă oră, de natură să dea speranţe industriei româneşti a mobilei şi prelucrării lemnului, în special prin comparaţie cu situaţia din ultimii ani (perioada anterioară noilor prevederi privind reorganizarea învăţământului profesional de specialitate în ţara noastră).

 

Învăţământul dual în România în anul şcolar 2017-2018, specialitatea Prelucrarea lemnului

  • 10 licee tehnologice din 7 judeţe din România, pe primele două locuri, după numărul de unităţi de învăţământ care pregătesc elevi pentru meserii din domeniul prelucrării lemnului, aflându-se judeţele Satu Mare (3) şi Maramureş (2)
  • 9 companii implicate în sponsorizarea elevilor prin acordarea de burse şi furnizarea de locuri de practică
  • 296 de locuri în şcolile care pregătesc viitorii specialişti în prelucrarea lemnului
  • Specialităţile în care sunt pregătiţi viitorii profesionişti sunt: tâmplar, tapiţer, operator pe centru cu comandă numerică (domeniul Fabricarea produselor din lemn) şi operator pentru fabricarea de produse semifinite din lemn
  • Pe primul loc în anul şcolar 2017-2018 în topul liceelor tehnologice care pregătesc tâmplari şi tapiţeri se află Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” din Arad, cu un număr total de 56 tâmplari şi tapiţeri în pregătire.

 

În săptămâna 20-24 noiembrie 2017 au avut loc diverse activități la mai multe companii, furnizori de formare profesională, parteneri sociali și alți actori interesați. Toate unitățile școlare beneficiare ale programelor europene au contribuit atât la asigurarea vizibilității proiectelor din domeniul VET, cât și la promovarea calității în educație și formare profesională, în cadrul celei de-a doua ediții a EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK, organizată de Comisia Europeană.

 

 

Articol realizat de Andreea Paraschiv, coordonator proiecte europene APMR (vezi partea I)

 

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.gpp-furniture.eu

 

Disclaimer:

Prezentul articol și opiniile exprimate reflectă numai punctul de vedere al autorului / persoanelor intervievate; Agenția Națională Erasmus+ care gestionează proiectul și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor prezentate.

EU flag-Erasmus+_vect_POS (002) GPP_Furniture (002)

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT