Home / Focus  / Al doilea apel deschis pentru solicitare de finanțare L4MS, 1 septembrie – 30 noiembrie 2019

Al doilea apel deschis pentru solicitare de finanțare L4MS, 1 septembrie – 30 noiembrie 2019

L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs/Logistica pentru IMM-urile de producție) va furniza o platformă deschisă de integrare numită OPIL (Open Platform for Innovations in Logistics/ Platforma deschisă pentru inovații în logistică) împreună cu un simulator 3D pentru a virtualiza complet automatizarea logistică intra-fabrică. Virtualizarea va reduce până la 10 ori costurile și timpul de instalare a roboților mobili, permițând implementarea rapidă a soluțiilor logistice automate mici și flexibile în fabricile din categoriile IMM-uri și firme cu capitalizare medie (Mid-Caps).

 

Platforma deschisă pentru inovații în logistică – OPIL este o platformă middleware (platforma IoT, Internet of Things/Internetul lucrurilor) care oferă conectivitate „de-a gata” cu echipamentele pentru manipularea optimă a materialelor în interiorul fabricii. Acestea includ (dar nu se limitează la) roboți mobili, AGV-uri, stivuitoare, lucrători și senzori, precum și infrastructura IT a fabricii, cum ar fi diverse sisteme de management al depozitelor și sisteme ERP (Enterprise Resource Planning/Sisteme de Planificarea Integrată a Resurselor). OPIL oferă o integrare „de-a gata” cu un simulator de fabrică 3D de ultimă generație (cu roboți mobili, AGV-uri, stivuitoare, lucrători și senzori) care permite dezvoltarea și testarea completă în mediul virtual a soluțiilor de logistică și prezintă fabricilor soluțiile înainte de implementarea lor în fapt. Simulatorul 3D sprijină estimarea investiției și ghidează orchestrarea sarcinilor de implementare. Arhitectura deschisă bazată pe FIWARE a OPIL permite dezvoltarea de interfețe suplimentare, dacă este necesar, de exemplu pentru roboții industriali, mașini. OPIL furnizează, de asemenea, o suită integrată de aplicații care pot fi implementate pentru dezvoltarea rapidă de soluții logistice complete. Acestea includ componente pentru planificarea traseului, cartografiere, navigație, HMI (interfețe om-mașină). Un sistem de mesagerie aflat în miezul OPIL se ocupă de interacțiunile componentelor și arhitectura deschisă a OPIL sprijinind mai departe utilizarea bibliotecilor open-source cum ar fi ROS pentru dezvoltarea de noi componente, de exemplu percepția, manipularea mobilă etc.

 

Apelul deschis pentru experimente

 

L4MS va lansa la începutul lunii septembrie anul viitor al doilea Apel Deschis pentru experimente de aplicare (AEs) pentru a valida implementarea rapidă și eficientă, din punct de vedere al costurilor, a roboților mobili în IMM-urile de producție și în fabricile cu capitalizare medie (Mid-Caps) prin virtualizare (simulator 3D pentru fabrică + OPIL). Experimentele vor demonstra valoarea soluției pentru a reduce într-adevăr de până la 10 ori timpul și costul de instalare, implementare și configurare. AE-urile vor fi efectuate utilizând platforma de integrare OPIL și simulatorul 3D, pentru care vor fi oferite licențe gratuite și îndrumări complete de către L4MS. Propunerile ar trebui să abordeze implementarea unor soluții de automatizare a logisticii mici care abordează barierele cu care se confruntă IMM-urile de producție, cum ar fi (dar fără a se limita la acestea):

– Soluții de logistică complet automatizate end-to-end

– Soluții logistice automate hibride (colaborare cu om-robot)

– Soluții logistice automatizate cu capacitate crescută de configurare

– Soluții de logistică cu mai mulți furnizori (multi-furnizor)

 

 

AE ar trebui conduse și demonstrate de cazuri industriale reale de IMM-uri și firme cu capitalizare medie (MidCaps) din producție. Cazurile de utilizare ar trebui să fie clar detaliate, insistându-se asupra proceselor și provocărilor actuale și așteptate pe care automatizarea le va aborda. Acest lucru se va baza pe exploatarea abordării de bază care a fost dezvoltată în L4MS în detaliu pentru fiecare etapă a procesului, inclusiv materialul care urmează să fie mutat, punctul inițial și final, ieșirea din această etapă și comunicarea cu alte sisteme software și hardware necesar a fi dezvoltate.

 

Propunerile vor schița un plan de afaceri inițial care să asigure investiții suplimentare pentru implementarea comercială a soluțiilor de automatizare a logisticii în IMM-urile de producție. Experimentele sunt încurajate să fie completate de FESI/ESIF (Fonduri Europene Structurale și de Investiții) sau de un alt fond regional sau național, care va multiplica rezultatele experimentelor în toată Europa.

 

Cine poate aplica

 

Următoarele entități și alți membri ai lanțului valoric de automatizare sunt invitați să prezinte propuneri în calitate de consorțiu:

–  IMM-uri de producție și firme cu capitalizare medie (Mid-Caps)

–  Furnizori de soluții de automatizare, dezvoltatori de software, integratori de sistem,

–  Producători de roboți mobili, senzori și echipamente

–  Centrele de Competență

–  Hub-uri Digitale de Inovare (DIH)

 

Entitățile de mai sus pot să-și exprime interesul individual prin transmiterea de solicitări. Serviciile de brokeraj – care leagă solicitanții individuali (IMM-uri) de integratori de sistem, producători de roboți mobili și IMM-uri din producție – vor fi oferite solicitanților care caută parteneri, pentru a forma consorții eligibile pentru depunerea de solicitări de finanțare.

 

Impactul așteptat

 

 • Demonstrarea cu ajutorul indicatorilor cheie relevanți a valorii OPIL în reducerea costurilor de dezvoltare și integrare
 • Creșterea productivității și a flexibilității IMM-urilor, în special în cazul producției de loturi scurte
 • Creșterea numărului de IMM-uri de producție care utilizează automatizarea logisticii
 • Creșterea numărului de integratori de sistem mici, capabili să instaleze soluții de automatizare a logisticii

Primii 10 câștigători ai Apelului Deschis vor intra în programul de accelerare L4MS pentru a obține acces la:

 

 • Servicii de punere în legătură (matchmaking) cu Centre de Competență, integratori de sistem, producători de roboți mobili etc.
 • Finanțare de până la 250.000 € per consorțiu (până la 100.000 € per participant. Vă rugăm să rețineți că finanțarea nu va fi acordată persoanelor juridice individuale care au primit deja peste 100.000 de euro prin Apeluri Deschise (FSTP) din proiectele I4MS și SAE ale programului Orizont / Horizon 2020)
 • Echipamente și mediu de testare de ultimă generație în regiunea dvs.
 • Expert tehnologic pentru adoptarea celor mai recente soluții de automatizare a logisticii
 • Dezvoltatori de afaceri pentru modele inovatoare de afaceri și servicii
 • Instruire pentru a re-califica lucrătorii în cadrul fabricii (la ușa fabricii)
 • Finanțare pentru extinderea noilor modele de afaceri și servicii

 

 

„Ghidul L4MS pentru solicitanți” este disponibil pe site-ul Apelului deschis: L4MS.eu

 

Proiect finanțat de Acțiunea de Inovare  Orizont 2020 al Uniunii Europene

 

 

 

 

Review overview
NO COMMENTS

POST A COMMENT